12/10/2018

Thủ tướng yêu cầu xử lý nghiêm hành vi chiếm dụng phí bảo trì chung cư

Phải kiên quyết cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư, xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng kinh phí bảo trì trái quy định.

Thực trạng quản lý, sử dụng nhà chung cư hiện nay tồn tại nhiều hạn chế, bất cập. Gần đây, liên tiếp xảy ra tình trạng tranh chấp, khiếu nại liên quan đến việc thành lập Ban quản trị; xác định diện tích sở hữu chung – riêng; quản lý và sử dụng kinh phí bảo trì. Công tác phòng cháy chữa cháy cũng chưa tốt, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự của địa phương và tạo dư luận không tốt trong cư dân.

Để khắc phục kịp thời các hạn chế, bất cập này, mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị yêu cầu tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư.

Chủ đầu tư và chủ sở hữu căn hộ phải mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định (Ảnh: internet)

Chủ đầu tư và chủ sở hữu căn hộ phải mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định (Ảnh: internet)

Xử lý nghiêm Ban quản trị sử dụng kinh phí bảo trì trái quy định

Liên quan đến tình trạng chiếm dụng quỹ bảo trì thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố kiên quyết tổ chức cưỡng chế thu hồi kinh phí bảo trì phần sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở và quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư đã ban hành.

Đồng thời, xử lý nghiêm các trường hợp thành viên Ban quản trị sử dụng kinh phí bảo trì trái quy định.

Yêu cầu các chủ đầu tư và các chủ sở hữu căn hộ mua bảo hiểm cháy nổ theo quy định của pháp luật về phòng cháy chữa cháy và pháp luật kinh doanh bảo hiểm.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo UBND các quận, huyện trên phạm vi địa bàn ban hành quyết định công nhận Ban quản trị nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở; UBND cấp phường theo dõi, kiểm tra, giải quyết các vướng mắc phát sinh trong công tác quản lý sử dụng, vận hành nhà chung cư theo thẩm quyền hoặc báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy

Chỉ thị nhấn mạnh, Bộ Công an cần phối hợp và chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương tăng cường công tác phòng chống cháy, nổ; tổ chức tập huấn, diễn tập nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy cho cư dân; thường xuyên kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy cao trên địa bàn.

Đặc biệt, phải công khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an danh mục các dự án nhà chung cư không đảm bảo các quy định về phòng cháy chữa cháy, không mua bảo hiểm cháy nổ bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành rà soát sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của chủ đầu tư, Ban quản trị, doanh nghiệp quản lý vận hành và chủ sở hữu, chủ sử dụng chung cư.

Cụ thể, Bộ Xây dựng sẽ nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung các quy định về phần diện tích thuộc sở hữu chung và sở hữu riêng trong các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng có liên quan; đôn đốc, hướng dẫn chính quyền các địa phương, các tổ chức, cá nhân tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về nhà ở, đặc biệt là pháp luật quy định về quản lý sử dụng, vận hành nhà chung cư.

Cùng với đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, đánh giá, kiến nghị những bất cập, vướng mắc của pháp luật về đất đai liên quan đến chế độ sử dụng, quản lý đất xây dựng khu chung cư, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với nhà chung cư.

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải công bố quy hoạch chi tiết xây dựng, quy hoạch đô thị, dự án đầu tư xây dựng chung cư, trong đó xác định rõ phạm vi, ranh giới phần diện tích xây dựng chung cư, phần diện tích đất sử dụng chung trong khu đô thị; ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định của pháp luật về nhà ở.

Trước đó, trong một báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng chỉ ra 8 loại tranh chấp chung cư cơ bản, trong đó có tới 36% tranh chấp liên quan đến phí bảo trì (trên 108 dự án có tranh chấp). Thực tế đây cũng là những tranh chấp dai dẳng, khó giải quyết nhất thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh nhiều công trình chung cư đã bàn giao nhiều năm và đang xảy ra tình trạng xuống cấp.

Từ đầu năm 2017, tranh chấp chung cư diễn ra trên diện rộng, từ nhà giá rẻ đến cao cấp. Các vấn đề tranh chấp cũng không chỉ xoay quanh nội dung thông thường như bàn giao không đúng tiến độ, bầu ban quản trị, phần diện tích chung – riêng, cách tính diện tích căn hộ, phí dịch vụ, bảo trì, chất lượng xây dựng, cơi nới trái phép, làm sổ đỏ… mà còn nảy sinh những vấn đề như lựa chọn đơn vị quản lý, bầu Ban quản trị.

Cẩm Thi/Kiểm sát online