04/04/2019

Thủ tướng yêu cầu BXD kiểm soát chặt quy hoạch, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để nâng hạng chỉ số cấp phép xây dựng, năm 2019 tăng 1 bậc, tiến tới đến năm 2021 lên 2-3 bậc…

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có chỉ thị 09/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng đạt mục tiêu đề ra trong năm 2019.

Theo đó, để có thể đạt được và vượt mức tăng tổng sản phẩm trong nước năm 2019 là 6,8%, nhiệm vụ của những tháng cuối năm, trong đó có việc tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế là rất nặng nề, đòi hỏi phải có sự nỗ lực, phấn đấu của tất cả các ngành, các cấp trong tất cả các lĩnh vực.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm soát chặt quy hoạch, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng kiểm soát chặt quy hoạch, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị

Riêng đối với ngành xây dựng, Thủ tướng Chính phủ đã đề nghị thực hiện nhiều nhiệm vụ như: Tập trung nghiên cứu, xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng. Tiếp tục triển khai thực hiện đề án: “Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng” và đề án “Hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật xây dựng”.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu đơn giản hóa các thủ tục, giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán, quản lý dự án, cấp chứng chỉ năng lực, cấp phép xây dựng.

“Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để nâng hạng chỉ số cấp phép xây dựng, năm 2019 tăng 1 bậc, tiến tới đến năm 2021 lên 2-3 bậc”, chỉ thị của Thủ tướng nêu rõ.

Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu Bộ Xây dựng, tiếp tục triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia, đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, giải pháp để thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội tại khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp; cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhà cho thuê, nhà ở cho người có thu nhập thấp; kiểm soát chặt chẽ việc quy hoạch và khai thác, sử dụng hiệu quả quỹ đất đô thị dành để phát triển nhà ở xã hội, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý 3/2019.

Đặc biệt, Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, văn bản quy định liên quan đến phát triển và quản lý các loại hình bất động sản mới như căn hộ du lịch (condotel), biệt thự du lịch (resort villa), văn phòng kết hợp lưu trú (officetel)… báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Bộ cần theo dõi sát diễn biến, thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình thị trường bất động sản; hoàn thiện hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Minh Thư/infonet