16/01/2018

Thủ tướng dự và chỉ đạo Hội nghị tổng kết Bộ Xây dựng

Chiều ngày 16/1, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ năm 2018. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thứ trưởng Bộ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 của ngành Xây dựng. Ngành Xây dựng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2017 trong bối cảnh tình hình trong nước có nhiều thuận lợi: Chính trị – xã hội ổn định, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát. Nhiều giải pháp, chính sách phát triển kinh tế – xã hội, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng, cải cách hành chính đã đi vào cuộc sống và phát huy tác dụng, hiệu quả tích cực. Khu vực xây dựng vẫn duy trì đà tăng trưởng khá.


Thủ tướg Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự và chỉ đạo hội nghị.

Với tinh thần chỉ đạo xuyên suốt, quán triệt và bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ trong các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và các Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đã chủ động tổ chức, ban hành đầy đủ, kịp thời và tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện của Ngành với các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trong từng lĩnh vực nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu tăng trưởng của Ngành, rà soát, hoàn thiện thể chế, xây dựng hệ thống công cụ quản lý, đặc biệt là các công cụ để kiểm soát có hiệu quả các hoạt động xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật, thị trường bất động sản, nhà ở và nhà ở xã hội, vật liệu xây dựng theo quy hoạch, kế hoạch, hướng dẫn, triển khai có hiệu quả các văn bản pháp luật thuộc các lĩnh vực của Ngành mới được ban hành và tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện, nắm chắc tình hình, chủ động phát hiện và giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, thực hiện công tác cổ phần hóa, thoái vốn các doanh nghiệp Nhà nước, tiếp tục đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch năm 2018 của ngành Xây dựng.

Định hướng trên và được sự quan tâm, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành Trung ương và các địa phương, cùng với sự nỗ lực, phấn đấu của toàn thể cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và cộng đồng doanh nghiệp trong toàn Ngành, ngành Xây dựng đã vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều kết quả quan trọng.


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Bộ Xây dựng.

Hoạt động xây dựng duy trì tăng trưởng khá cao với tốc độ 8,7% so với năm 2016, đóng góp 0,54 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung, đứng thứ ba trong số các ngành đóng góp điểm phần trăm vào mức tăng GDP cả nước.

Tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 37,5% (tăng 0,9% so với năm 2016), đạt xấp xỉ cận dưới của các chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội đảng toàn quốc lần thứ XII (38 – 40%). Hiện cả nước có 813 đô thị (tăng 11 đô thị so với năm 2016).

Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chung xây dựng đô thị đạt 100%, quy hoạch phân khu đạt khoảng 77% (tăng 2% so với năm 2016), quy hoạch chi tiết đạt khoảng 38% (tăng 3% so với năm 2016). Quy hoạch xây dựng nông thôn đạt 99,4% (tăng 0,4% so với năm 2016).

Tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 84,5% (tăng 1,0% so với 2016).

Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt khoảng 85,5% (tăng 0,5% so với 2016). Tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn khoảng 23% (giảm 0,5% so với 2016).

Diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 23,4 m2sàn/người, tăng 0,6m2 sàn/người so với 2016.

Tổng sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 81 triệu tấn, tăng 7% so với năm 2016, đạt 100% kế hoạch năm.

Báo Xây dựng sẽ tiếp tục cập nhật

Thanh Nga/BXD