08/07/2015

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh Hải Dương

Ngày 3/7/2015 đoàn công tác Bộ Xây dựng do Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Anh Cương cùng đại diện các Sở, ban ngành tỉnh Hải Dương về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM), công tác quản lý nhà nước về phát triển đô thị và hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Hải Dương.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đánh giá cao những kết quả trong xây dựng NTM của tỉnh Hải Dương.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đánh giá cao những kết quả trong xây dựng NTM của tỉnh Hải Dương.

100% xã hoàn thành lập quy hoạch xây dựng NTM

Hải Dương là tỉnh thuộc đồng bằng sông Hồng, phía Tây Bắc giáp tỉnh Bắc Ninh, phía Bắc giáp tỉnh Bắc Giang, phía Đông Bắc giáp tỉnh Quảng Ninh, phía Đông giáp thành phố Hải Phòng, phía Nam giáp tỉnh Thái Bình và phía Tây giáp tỉnh Hưng Yên. Đến nay, tổng số tiêu chí NTM trong toàn tỉnh đến tháng 6 năm 2015: 2.861 tiêu chí, tăng 87 tiêu chí so với năm 2014, bình quân đạt 12,7 tiêu chí/xã, tăng 0,4 tiêu chí/xã so với năm 2014. Trong đó có những tiêu chí đạt ở mức đặc biệt cao, như lập quy hoạch xây NTM mới đạt tỷ lệ 100% (226/226 xã), tiêu chí về môi trường 112/226 xã…

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Dương

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Dương

Ngoài 13 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM năm 2014, đến giữa năm 2015 tỉnh có thêm 2 xã (Ninh Thành – Ninh Giang và Bình Xuyên – Bình Giang) được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới theo Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 11/6/2015 của UBND tỉnh, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 15 xã.

Nửa năm nay, toàn tỉnh đã huy động được 1.759 tỷ đồng tập trung xây dựng nông thôn mới, trong đó: Nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của Trung ương là 100,5 tỷ đồng, nguồn vốn hỗ trợ trực tiếp của tỉnh là 119 tỷ đồng (bằng tiền: 32 tỷ đồng, bằng xi măng: 87 tỷ đồng), còn lại là vốn từ các nguồn khác.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh thị sát thực tế Khu công nghiệp Đại An, thành phố Hải Dương.

Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh thị sát thực tế Khu công nghiệp Đại An, thành phố Hải Dương.

Nói về kết quả 100% xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành công tác lập quy hoạch xây dựng NTM, ông Nguyễn Anh Cương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết: “UBND tỉnh Hải Dương nhận thức rất rõ vai trò quan trọng của công tác lập quy hoạch đối với việc thực hiện thành công công cuộc xây dựng NTM. Nếu quy hoạch không được thực hiện nhanh chóng, chính xác thì sẽ gây rất nhiều khó khăn khi triển khai các phần việc về sau, nên chúng tôi đã chỉ đạo sát sao công tác này, đưa quy hoạch trở thành bước đi trước, tạo tiền đề và làm động thực thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo”.

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phan Thị Mỹ Linh đặc biệt đánh giá cao việc thực hiện tiêu chí về môi trường trong xây dựng NTM ở Hải Dương, khi đến nay, 112/226 xã trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành tiêu chí này. Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh nhận định việc hoàn thành tiêu chí môi trường ở tỷ lệ cao như Hải Dương (trên 80%) là một nỗ lực rất lớn của Ban chỉ đạo xây dựng NTM của tỉnh cũng như sự cố gắng của chính quyền các cấp, sự đồng tình ủng hộ của người dân ở các xã.

Đồng ý với việc chú trọng xây dựng huyện NTM ở Hải Dương trong giai đoạn từ nay đến năm 2018, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh Hải Dương tập trung quy hoạch xây dựng NTM một cách đơn giản, thiết thực và hiệu quả hơn nữa để người dân ở nông thôn dễ dàng tiếp cận, hiểu, đồng tình và ủng hộ Chương trình.

Thứ trưởng Bộ Xây Phan Thị Mỹ Linh mong muốn UBND tỉnh Hải Dương sớm xây dựng kế hoạch lồng ghép những nội dung quản lý xây dựng cơ sở hạ tầng NTM vào chương trình mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Chú trọng phát triển hạ tầng đô thị

Việc triển khai thực hiện công tác phát triển đô thị, phân loại đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương hiện đang được thực hiện căn cứ theo Quyết định số 1659/QĐ-TTg ngày 07/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị quốc gia giai đoạn 2012 – 2020. Những năm gần đây hệ thống các đô thị của tỉnh Hải Dương có bước phát triển tốt, đặc biệt là thành phố Hải Dương, thị xã Chí Linh, huyện Kinh Môn… xứng đáng là những hạt nhân động lực phát triển cho cả tỉnh, cho khu vực.

Theo Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030 và Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể kinh tế – xã hội tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, định hướng phát triển thành phố Hải Dương đạt đô thị loại I trước năm 2020 trở thành đô thị hạt nhân lớn, có quy mô dân số khoảng 50 vạn người, không gian đô thị phát triển mở rộng về phía các đô thị vệ tinh (thị trấn Nam Sách, thị trấn Lai Cách, thị trấn Gia Lộc và các đô thị khác).

Thị xã Chí Linh là đô thị trung tâm khu vực phía Bắc của tỉnh, là trung tâm Văn hóa – Du lịch – Thương mại dịch vụ, trung tâm công nghiệp, có tiềm năng lớn phát triển dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí tầm cỡ quốc gia và quốc tế. Đến năm 2020, định hướng phát triển lên đô thị loại III và trở thành thành phố thuộc tỉnh.

Nhận định tỉnh Hải Dương có điều kiện thuận lợi về giao thông, nằm trên các hành lang kinh tế Quốc lộ 5, nối Hà Nội – Hải Phòng và Quốc lộ 18 và trong quy hoạch xây dựng Vùng thủ đô Hà Nội, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh yêu cầu UBND tỉnh quan tâm đến hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội, đặc biệt là hệ thống giao thông để đảm bảo sự kết nối giữa các đô thị với các cụm, khu công nghiệp trong cũng như ngoài tỉnh.

Trong quá trình phát triển đô thị ở Hải Dương, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đề nghị UBND tỉnh có định hướng về đầu tư, thu hút đầu tư phát triển đô thị, công nghiệp theo quy hoạch và có kế hoạch nhằm thực hiện đầu tư có trọng điểm đồng thời gắn với bảo vệ quỹ đất, đặc biệt là đất nông nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh cần quan tâm, tập trung phát triển hệ thống đô thị gắn liền với khai thác và bảo vệ tiềm năng du lịch của địa phương như cụm di tích quốc gia Côn Sơn – Kiếp Bạc…

Trong chuyến công tác tại tỉnh Hải Dương, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Lĩnh đã đến thăm, làm việc với lãnh đạo Sở Xây dựng Hải Dương. Tại đây, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh đánh giá cao sự đoàn kết, gắn bó của tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức Sở Xây dựng Hải Dương đã góp phần quan trọng để Sở hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ của mình trong những năm qua. Thứ trưởng chỉ đạo Sở cần chú trọng triển khai, áp dụng có hiệu quả Luật Xây dựng sửa đổi, Luật Kinh doanh BĐS sửa đổi, Luật Nhà ở sửa đổi cũng như các văn bản quy phạm pháp luật khác trong lĩnh vực xây dựng nhanh chóng đi vào thực tiễn cuộc sống. Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh tin tưởng với phương pháp làm việc khoa học, sự quyết tâm cao độ, Sở Xây dựng Hải Dương sẽ phát huy mạnh mẽ truyền thống, hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ còn lại của năm 2015.

Cùng ngày, Thứ trưởng Phan Thị Mỹ Linh cùng đoàn công tác Bộ Xây dựng đã đi kiểm tra, thị sát thực tế Khu công nghiệp Đại An ở thành phố Hải Dương, các xã NTM điển hình ở thị xã Chí Linh.

Theo Xaydung.gov.vn