02/06/2021

Thông tin v/v Đăng ký Kiến trúc sư Asean

Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN (ASEAN Multual Recognition Arrangement on Architectural Services), viết tắt là MRA về dịch vụ Kiến trúc được đại diện các nước thành viên ASEAN ký kết tại Singapore ngày 20/11/2007.

Những KTS đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng chỉ KTS Asean ngày 28-11-2015 tại chương trình Gặp gỡ mùa thu 2015 do Hội KTS Việt Nam tổ chức

Những KTS đầu tiên tại Việt Nam nhận chứng chỉ KTS Asean ngày 28-11-2015 tại chương trình Gặp gỡ mùa thu 2015 do Hội KTS Việt Nam tổ chức

Mục tiêu chính của MRA về dịch vụ Kiến trúc nhằm phù hợp với tinh thần hoạt động hợp tác của ASEAN trên cơ sở phân phối công bằng các nguồn lực, lợi ích thông qua các tiêu chuẩn nghiên cứu, thiết lập hợp tác và cam kết chuyển giao công nghệ trong kiến trúc giữa các nước thành viên ASEAN. MRA về dịch vụ Kiến trúc sẽ tạo thuận lợi cho sự di chuyển của các Kiến trúc sư trong ASEAN và tăng cường trao đổi thông tin, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất trên cơ sở các tiêu chuẩn về đào tạo kiến trúc, hành nghề và trình độ chuyên môn. Có thể tìm hiểu thêm các thông tin bằng cách truy cập Website của Hội đồng Kiến trúc sư ASEAN tại: http://www.aseanarchitectcouncil.org.

Điều kiện cần để một Kiến trúc sư Việt Nam đăng ký hành nghề tại một quốc gia ASEAN là phải được công nhận là Kiến trúc sư ASEAN (ASEAN Architect), gọi tắt là AA. Ủy ban Giám sát của Việt Nam để thực hiện Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN (gọi tắt là Ủy ban Giám sát của Việt Nam về Kiến trúc) là cơ quan được ủy quyền xem xét và đệ trình hồ sơ công nhận Kiến trúc sư ASEAN.

Chúng tôi xin trân trọng thông báo tới Quý đơn vị, các Kiến trúc sư đang hành nghề và xin gửi kèm theo các tài liệu liên quan đến việc đăng ký Kiến trúc sư ASEAN để các Kiến trúc sư nghiên cứu, tiến hành thủ tục đăng ký khi có nhu cầu. Bộ tài liệu bao gồm:

A001. Thư thông báo và Tóm tắt về Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN;
A002. Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ Kiến trúc trong ASEAN (bản Tiếng Anh và Tiếng Việt);
A003. Quy chế đánh giá Kiến trúc sư ASEAN (bản Tiếng Việt);
A004. Biểu mẫu Hồ sơ đăng ký Kiến trúc sư ASEAN. (mẫu Bìa HS đăng ký và mẫu Nội dung đăng ký)
Hồ sơ đăng ký:
– 01 bản scan (Hồ sơ theo mẫu mục A004) định dạng PDF (có thể gửi vào e-mail: tuanhvu.moc@gmail.com)
– 02 bản hardcopy Hồ sơ theo mẫu (mục A004)
Thời gian nộp/nhận Hồ sơ: UBGS Việt Nam về dịch vụ Kiến trúc sẽ thông báo trên cơ sở Chương trình, kế hoạch công tác của Hội đồng Kts ASEAN
Nơi nhận: Phòng 213 (Mr. Đỗ Văn Tuân), Vụ Quy hoạch – Kiến trúc, Bộ Xây dựng. Số 37 Lê Đại Hành, Hà Nội
Hy vọng những thông tin về việc đăng ký Kiến trúc sư ASEAN trên đây sẽ hữu ích đối với Quý đơn vị và các Kiến trúc sư trong việc mở rộng môi trường hành nghề tại khu vực ASEAN và quốc tế./.
Tải toàn bộ file tài liệu tại đường link.
BBT Tạp chí Kiến trúc