09/07/2015

Thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên

Ngày 8/7, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Hội nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung (QHC) xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên đến năm 2030 đã diễn ra dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn. Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên Lê Văn Trúc, đại diện Sở Xây dựng Phú Yên và các bộ, ngành liên quan.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn phát biểu tại Hội nghị.

Theo trình bày của đơn vị tư vấn, ở Việt Nam, từ những năm 90 của thế kỷ trước đã bắt đầu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (NNUDCNC). Các khu, vùng sản xuất NNUDCNC cũng được hình thành ở một số địa phương. Dù còn bất cập về tổ chức, hiệu quả nhưng các nhà chuyên môn đã khẳng định, đó là xu thế đúng, đã và đang làm thay đổi nhận thức về một nền sản xuất mà nền tảng là ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ mới.

Năm 2004, Phú Yên đã hình thành khu NNUDCNC với quy mô 460ha. Tuy nhiên, khu NNUDCNC này đầu tư hạ tầng kỹ thuật chậm, chưa đồng bộ nên chưa khuyến khích được nhà đầu tư.

Quyết định số 2292/QĐ-TTg ngày 27/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu NNUDCNC Phú Yên đã được ban hành. Theo đó, quy mô diện tích giai đoạn I là 460ha.

Mục tiêu sẽ hình thành NNUDCNC với nòng cốt là các tổ chức khoa học công nghệ (KHCN) và các doanh nghiệp tham gia đầu tư để phát triển công nghệ cao trong nông nghiệp hoặc ứng dụng công nghệ cao để sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp có năng suất, chất lượng và giá trị gia tăng cao; xây dựng các mô hình sản xuất NNUDCNC để nhân rộng ra các vùng sản xuất NNUDCNC cho tỉnh Phú Yên và Duyên hải Nam Trung bộ.

Cũng theo Quyết định của Thủ tướng, Khu NNUDCNC Phú Yên tập trung thực hiện các hoạt động nghiên cứu và phát triển công nghệ cao vào lĩnh vực nông nghiệp. Nhiệm vụ của Khu NNUDCNC ngoài hoạt động nghiên cứu, liên kết nghiên cứu còn đào tạo nhân lực công nghệ cao và trình diễn sản phẩm nông nghiệp….

Đưa ra lý do, sự cần thiết và các căn cứ lập quy hoạch, đơn vị tư vấn đã xây dựng QHC xây dựng Khu NNUDCNC Phú Yên đến 2030 thuộc xã Hòa Quang Bắc, huyện Phú Hòa. Diện tích quy hoạch cho cả 2 giai đoạn là 1.080ha, giai đoạn 1 đến 2020 quy mô 460ha và giai đoạn 2 đến 2030 mở rộng thêm 620 ha.

So với Quyết định của Thủ tướng, diện tích quy hoạch được tăng từ 460 ha lên 1.080ha. Lý giải cho vấn đề này, UBND tỉnh Phú Yên cho rằng, trong quá trình nghiên cứu và khảo sát khu vực dự kiến lập Đề án, tỉnh Phú Yên đã cân nhắc và thống nhất trong Tỉnh ủy, HĐND và UBND chọn phương án mở rộng Khu về phía Đông Bắc thêm 620ha nữa, nhằm đảm bảo trước mắt và lâu dài cho phát triển của Khu.

Khi được sự chấp thuận của Chính phủ, tỉnh Phú Yên mới xây dựng Đề án với quy mô 1.080 ha và chia làm 2 giai đoạn. Căn cứ vào hiệu quả đầu tư giai đoạn 1 là 460 ha thì sẽ xem xét mở rộng thêm diện tích…

Đồ án cũng phân tích tính chất, chức năng, các chỉ tiêu quy mô dân số, đất đai, hạ tầng kỹ thuật làm cơ sở xây dựng Khu NNUDCNC; đồng thời, định hướng phát triển không gian, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của Khu…

Trên cơ sở báo cáo Đồ án, ý kiến bằng văn bản từ các bộ, ngành và ý kiến của Hội đồng thẩm định cơ bản nhất trí với nhiệm vụ QHC của Đồ án. Tuy nhiên, Hội đồng cho rằng, Phú Yên tăng diện tích đất quy hoạch cho Khu NNUDCNC từ 460ha lên 1.080 ha sẽ đầu tư tốn kém và không hiệu quả; lưu ý tỉnh cần bám sát vào mục tiêu, nhiệm vụ của Khu NNUDCNC; đảm bảo đã theo quy hoạch ruộng đất địa phương được phê duyệt…

Đồng ý với ý kiến từ các bộ, ngành và ý kiến Hội đồng thẩm định, Thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn kết luận thông qua nhiệm vụ QHC xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên năm 2030.

Thứ trưởng đề nghị UBND tỉnh Phú Yên và đơn vị tư vấn tiếp thu, chỉnh sửa để hoàn thiện đề cương nhiệm vụ; soạn Tờ trình Phê duyệt nhiệm vụ và dự thảo Quyết định trình Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất.

Theo Xây dựng