15/11/2019

Thống kê đất đai 2018: Cả nước còn hơn 2 triệu hécta đất chưa sử dụng

Theo kết quả thống kê diện tích đất đai cả nước năm 2018 vừa được Bộ Tài nguyên và Môi trường công bố, tính đến ngày 31/12/2018, nhóm đất chưa sử dụng trên cả nước còn hơn 2 triệu hécta.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà vừa ký ban hành Quyết định phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai cả nước năm 2018.

Theo kết quả thống kê, diện tích đất tự nhiên trên cả nước năm 2018 (tính đến ngày 31/12/2018) có hơn 33,1 triệu hécta.

Nhóm diện tích đất chưa sử dụng trên cả nước tính đến ngày 31/12/2018 còn hơn 2 triệu hécta. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Nhóm diện tích đất chưa sử dụng trên cả nước tính đến ngày 31/12/2018 còn hơn 2 triệu hécta. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Trong đó, diện tích nhóm đất nông nghiệp chiếm tỷ lệ cao nhất, với gần 27,3 triệu hécta; diện tích nhóm đất phi nông nghiệp chiếm hơn 3,7 triệu hécta; còn lại là diện tích nhóm đất chưa sử dụng, với hơn 2 triệu hécta.

Để đảm bảo đất đai không bị bỏ hoang, lãng phí, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo việc công khai và cung cấp kết quả thống kê diện tích đất đai năm 2018 của địa phương cho các tổ chức, cá nhân để sử dụng thống nhất theo quy định.

Trước đó, trong tháng 10/2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị khẩn trương đôn đốc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019.

Cụ thể, trong công văn của Bộ Tài nguyên nêu rõ: Theo báo cáo của các địa phương, tiến độ thực hiện của nhiều nơi còn chậm, nhiều tỉnh chưa triển khai thực hiện ở cấp xã; thậm chí có tỉnh chưa hoàn thành công tác chuẩn bị.

Để đảm bảo đúng tiến độ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các địa phương trên địa bàn tỉnh khẩn trương xây dựng phương án kế hoạch thực hiện; chỉ đạo triển khai thực hiện ngay ở cấp xã.

Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cần huy động các đơn vị chuyên môn của sở, phối hợp chặt chẽ với các phòng tài nguyên và môi trường cấp huyện tăng cường đôn đốc, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ thực hiện; giám sát chặt chẽ việc thực hiện kiểm kê đất đai năm 2019 ở các xã đang triển khai.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ vào định mức quy định về định mức kinh tế-kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai, hoàn thiện dự toán kinh phí trình Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt./.

Hùng Võ/Vietnam+