07/06/2021

Thông báo số 2 về Gia hạn thời gian nộp hồ sơ dự thi Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021

Ngày 1/6/2021 vừa qua, Hội đồng Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia đã chính thức phát thông báo số 2 về việc gia hạn thời hạn nộp hồ sơ dự thi Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia 2021.

Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp và theo đề nghị của nhiều tác giả, Ban Tổ chức GTKTQG 2020-2021 quyết định gia hạn nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng.

Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp và theo đề nghị của nhiều tác giả, Ban Tổ chức GTKTQG 2020-2021 quyết định gia hạn nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng

Do tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp và theo đề nghị của nhiều tác giả, Ban Tổ chức GTKTQG 2020-2021 quyết định gia hạn nộp hồ sơ tham dự Giải thưởng.

  • Thời hạn: Ngày 30 tháng 7 năm 2021
  • Địa chỉ nộp bài:
    • Ban Tổ chức Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia
      Hội Kiến trúc sư VN – 40 Tăng Bạt Hổ, Hà Nội
    • Tel: 04. 3936.0755/ 3825.3648    –   Fax: 04. 39349 240

Giải thưởng Kiến trúc Quốc gia (GTKTQG) do Thủ tướng Chính phủ thành lập tại Quyết định số 25-TTg ngày 19/01/1993 và giao cho Hội Kiến trúc sư Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Văn hoá – Thể thao và Du lịch tổ chức.

GTKTQG 2020-2021 đề cao tinh thần “Khai thác Bản địa – Kết nối công nghệ” nhằm tạo môi trường sống thích ứng tốt nhất cho người sử dụng mỗi vùng, miền, địa phương. Qua đó, đề cao trách nhiệm của kiến trúc sư đối với văn hóa và xã hội bản địa, thúc đẩy phát triển kiến trúc ứng dụng công nghệ tiên tiến, hướng tới tương lai.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ:

Thông tin chi tiết về GTKTQG 2021 xem tại link. Mẫu đơn đăng ký tải về tại link.

Tạp chí Kiến trúc