14/04/2016

Thông báo phát động cuộc thi quốc tế ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu du lịch lâm viên Núi Dinh – Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngày 12/4/2016, Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có Thông báo số 73/TB-SXD về phát động cuộc thi quốc tế ý tưởng quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu du lịch lâm viên Núi Dinh.

Cuộc thi nhằm lựa chọn phương án có ý tưởng, có tầm nhìn xa cho Khu du lịch lâm viên Núi Dinh; Ý tưởng quy hoạch sáng tạo phù hợp và khả thi nhất trong khai thác địa hình, cảnh quan và đặc thù văn hóa xã hội của địa điểm quy hoạch; đảm bảo công năng hoạt động và mối quan hệ với các khu vực xung quanh; bố cục không gian kiến trúc mới, hài hòa, có tính hiện thực,đáp ứng cao các yêu cầu cho một khu du lịch có các loại hình du lịch phong phú, hiện đại; khớp nối hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hợp lý và phát triển bền vững.

1. Cơ quan tổ chức cuộc thi:
– Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
– Địa chỉ liên lạc: Số 01, đường Phạm Văn Đồng, phường Phước Trung, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
– Tel: 84-64.3852031 – 3511680; Fax: 84-64.3852234.
– Email: soxd@baria-vungtau.gov.vn
– Website: http://soxd.baria-vungtau.gov.vn;

2. Hình thức thi tuyển:
– Thi tuyển rộng rãi. Các đơn vị, tổ chức tư vấn trong và ngoài nước đều có thể tham gia.
– Tổ chức tuyển chọn gồm 2 vòng: Vòng 1 (vòng sơ tuyển ) để chọn tư vấn đủ điều kiện tham gia cuộc thi, vòng 2 (vòng chính thức ) để chọn ra phương án tốt nhất. Các đơn vị được chọn vào vòng 2 sẽ được Ban tổ chức phát Hồ sơ cuộc thi chính thức.
– Giới hạn thi: Ý tưởng quy hoạch.

3. Tiến độ thời gian:
3.1. Thông báo, phát động cuộc thi và nhận HỒ SƠ NĂNG LỰC của các đơn vị tư vấn đăng ký tham gia vòng 01 từ ngày ra thông báo đến trước 16h30 ngày 20/5/2016;
3.2. Xét chọn năng lực các đơn vị tư vấn: ngày 01/6/2016;
3.3. Tổ chức tiếp xúc, gửi hồ sơ dự thi, giải đáp thắc mắc và tổ chức tham quan thực địa cho 07 đơn vị tư vấn được chọn vào vòng 02: ngày 30/06/2016;
3.4. Thực hiện phương án dự thi từ ngày 01/07/2016 đến ngày 01/9/2016;
3.6. Thời hạn cuối cùng Ban tổ chức nhận HỒ SƠ PHƯƠNG ÁN dự thi: 16h00 ngày 09/9/2016;
3.7. Hội đồng họp: Tuyển chọn phương án từ ngày 15/9/2016 đến ngày 16/9/2016;
3.8. Trình phê duyệt kết quả, công bố kết quả: trước ngày 30/9/2016.

Ghi chú: Thời gian trên là dự kiến, trường hợp có sự thay đổi, Sở Xây dựng sẽ thông báo cụ thể đến các đơn vị tham gia cuộc thi.

Giải thưởng: Tổng giá trị giải thưởng: 42.500 (Bốn mươi hai ngàn năm trăm) USD, trong đó:
– 01 giải nhất : Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh BR-VT và giải thưởng trị giá 15.000 (mười lăm ngàn) USD.
– 01 giải nhì : 10.000 (mười ngàn) USD.
– 02 giải ba : 5.000 (năm ngàn) USD/giải.
– 03 đơn vị dự thi còn lại không vi phạm quy chế, không trúng giải sẽ được nhận khoản kinh phí hỗ trợ 2.500 USD/đơn vị.

Điều kiện dự thi và hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi

1. Đối tượng đăng ký dự thi

Cuộc thi dành cho các tổ chức, cá nhân hành nghề thiết kế quy hoạch – xây dựng trong nước và ngoài nước hội đủ những điều kiện sau:
– Các tổ chức, cá nhân hành nghề thiết kế quy hoạch – xây dựng có giấy phép đăng ký hành nghề được nước sở tại công nhận.
– Các tổ chức, cá nhân hoạt động chuyên nghiệp, có kinh nghiệm thực tiễn.
– Các tổ chức, cá nhân tham gia có thể là:
+ Một tổ chức, cá nhân;
+ Một liên danh của hai hoặc nhiều tổ chức hành nghề thiết kế quy hoạch.
– Người chủ trì của đồ án dự thi phải là một kiến trúc sư, hoặc một chuyên gia quy hoạch.

2. Hồ sơ năng lực của các đơn vị tư vấn đăng ký dự thi gồm có:
– Tài liệu pháp lý:
+ Tên đơn vị (tổ chức, công ty), Số Giấy đăng ký hành nghề cấp tại nước sở tại, địa chỉ trụ sở (chính) đã đăng ký, số điện thoại, fax, email, website. (Các giấy tờ phải được xác nhận của Chính quyền sở tại là đúng sự thật và còn hiệu lực);
+ Tên người chịu trách nhiệm cao nhất của đơn vị (là người xác nhận tham gia cuộc thi);
+ Tóm tắt phương hướng hoạt động và tiêu chí hướng tới của đơn vị;
+ Tóm tắt về tổ chức hoạt động của đơn vị trong việc tiến hành một dự án quy hoạch và thiết kế kiến trúc, cảnh quan;
+ Số lượng cán bộ: Kiến trúc sư, kỹ sư quy hoạch, kiến trúc sư cảnh quan, quản lý dự án… cùng với kinh nghiệm và thâm niên công tác;
+ Các khách hàng chính đã tư vấn, bao gồm cả các tổ chức thuộc chính phủ, thuộc doanh nghiệp và thuộc tư nhân.
– Kê khai các đồ án quy hoạch tương tự:
+ Liệt kê và mô tả (kèm hình ảnh và bản vẽ minh hoạ) các đồ án quy hoạch và thiết kế kiến trúc cảnh quan có quy mô lớn hoặc tương tự mà đơn vị đã thực hiện tại Châu Á, Đông Nam Á và Việt Nam.
+ Liệt kê và mô tả (kèm hình ảnh và bản vẽ minh hoạ) các đồ án quy hoạch và thiết kế kiến trúc cảnh quan có quy mô lớn hoặc tương tự mà đơn vị đã được triển khai thực hiện trong thực tế.
+ Liệt kê và mô tả (kèm hình ảnh và bản vẽ minh hoạ) các đồ án quy hoạch và thiết kế kiến trúc cảnh quan mà đơn vị đã được giải cùng với tên của tổ chức trao giải, năm đoạt giải.

– Ghi chú:
+ Hồ sơ được trình bày trên khổ A4 – A3, số trang không giới hạn.
+ Ngôn ngữ sử dụng là tiếng Việt. Nếu sử dụng tiếng Anh hoặc ngôn ngữ khác phải kèm theo bản dịch tiếng Việt Nam.
+ Tài liệu ghi trên đĩa DVD (không bắt buộc): bản vẽ và hình ảnh minh hoạ được định dạng JPEG và các văn bản định dạng DOC.
+ Hồ sơ năng lực nộp tại địa chỉ nêu trên, thời hạn cuối cùng: trước 16h30 ngày 20/5/2016. Sau khi có kết quả chấm năng lực tư vấn (vòng 1) Ban tổ chức sẽ gửi đề thi đến 07 đơn vị được chọn vào cuộc thi (vòng 2).

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu trân trọng kính mời các đơn vị tư vấn về quy hoạch và kiến trúc đô thị ở trong và ngoài nước tham dự cuộc thi./.

Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu