25/11/2019

Thông báo mời tham dự “Diễn đàn doanh nghiệp Vật liệu xây dựng – BMF 2019”

“Diễn đàn doanh nghiệp Vật liệu xây dựng – BMF 2019” với chủ đề “Vinh danh các điển hình tiên tiến trong sản xuất và sử dụng vật liệu xây không nung – Vật liệu xanh cho cuộc sống xanh” do Hội Vật liệu xây dựng Việt Nam phối hợp Ban quản lý dự án “Tăng cường sản xuất và sử dụng gạch không nung ở Việt Nam” tổ chức, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 12/12/2019, tại Hà Nội. 

c955e0aed2fa2ba472eb

b4d8d7cbce9f37c16e8e

 

Ban Tổ chức BMF 2019/vatlieuxaydung.org.vn