01/09/2015

Thông báo học bổng của Đại học Saitama – Nhật Bản

Phòng Hợp tác Quốc tế thông báo chương trình học bổng toàn phần Thạc sỹ và Tiến sỹ năm học 2015 – 2016 của trường Đại học Saitama – Nhật Bản như sau:

1. Thời gian đào tạo:

Thạc sỹ: 2 năm

Tiến sĩ: 3 năm

2. Các ngành học:

1. Quản lý cơ sở hạ tầng

2. Quy hoạch giao thông

3. Kỹ thuật môi trường,

4. Kỹ thuật ven biển và đại dương

5. Kỹ thuật thuỷ lợi và nguồn nước

6. Kỹ thuật địa chất công trình

7. Vật liệu bê tông

8. Kỹ thuật động đất

9. Kỹ thuật kết cấu và gió

3. Giá trị học bổng:

– học phí 535.800 yên / tháng;

– phí đăng ký 282.000 yên;

– phí sinh hoạt: từ 110.000 yên đến 140.000 yên / tháng

4. Nguồn học bổng: học bổng Chính phủ Nhật Bản(MEXT); học bổng ADB; học bổng World Bank

5. Hồ sơ gồm:

– Form đăng ký (form A)

– Sao y bản chính các giấy tờ chứng minh về học tập

– Hai thư giới thiệu (Form B)

– Đề cương nghiên cứu

– Sơ yếu lý lịch (form D)

– Chứng chỉ tiếng Anh TOELF, IELTS

6. Hạn nộp hồ sơ:

Hồ sơ Thạc sỹ và Tiến sỹ nguồn học bổng MEXT: 20/12/2015

Hồ sơ Thạc sỹ nguồn học bổng ADB: 20/10/2015

Hồ sơ Thạc sỹ nguồn học bổng WB: 20/10/2015

7. Mọi thông tin chi tiết chương trình học bổng và download các form mẫu tại link:

http://intl.civil.saitama-u.ac.jp/

Mọi thông tin xin liên hệ:

Phòng Hợp tác Quốc tế – P.110 nhà A1 Đại học Xây dựng

Điện thoại: 04. 3. 8691302 ; 04.3. 869.9403;

Email: htqtdhxd@nuce.edu.vn