03/01/2019

Thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan tại Hà Nội được rút ngắn

Nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, thời gian thực hiện các thủ tục hành chính tại các Sở thuộc UBND TP. Hà Nội đã giảm được còn từ 15 đến 25 ngày.

rAt-ngan-thai-gian-cap-phAp-xAy-dang

 

Mới đây, UBND TP. Hà Nội có văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về triển khai Chỉ thị 08/CT-TTg ngày 13-3-2018 của Thủ tướng Chính phủ tăng cường các biện pháp nhằm mục tiêu rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục có liên quan.

Theo đó, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà thời gian giảm được từ 15 đến 20 ngày.

Kết quả này được thực hiện tại các Sở thuộc UBND TP. Hà Nội: Xây dựng, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Quy hoạch – Kiến trúc, Tổng Công ty Điện lực TP Hà Nội, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Hà Nội

Đối với các thủ tục hành chính liên quan đến công tác cấp phép xây dựng tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giảm như sau: Thời gian thẩm định thiết kế cơ sở dự án nhóm B còn 15 ngày (giảm 5 ngày); thời gian thẩm định thiết kế cơ sở dự án nhóm C còn 10 ngày (giảm 5 ngày); thời gian thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình còn 15 ngày (giảm 5 ngày); thời gian thẩm định thiết kế bản vẽ thi công công trình cấp IV còn 15 ngày (giảm 5 ngày).

Tại Sở Công Thương, thời gian còn 12 ngày (giảm 8 ngày) cho việc thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện lực đối với dự án nhóm B; còn 8 ngày (giảm 7 ngày) đối với thời gian thẩm định thiết kế cơ sở công trình điện lực dự án nhóm C; thời gian còn 25 ngày (giảm 5 ngày) cho thẩm định thiết kế xây dựng công trình điện lực cấp II, cấp III; thời gian thẩm định thiết kế xây dựng công trình điện lực còn lại còn 15 ngày (giảm 5 ngày).

Chỉ còn 20 ngày cho thời gian giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với Sở Tài nguyên và Môi trường.

Thời gian thực hiện các thủ tục tại Sở Quy hoạch – Kiến trúc, giảm 5 ngày thời gian thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình còn 25 ngày; còn 20 ngày cho việc chấp thuận bản vẽ tổng mặt bằng và phương án kiến trúc của dự án, công trình.

Để rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng công trình thuộc dự án, UBND TP cũng đề xuất liên thông một số thủ tục hành chính có liên quan như: Liên thông thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và phê duyệt quy hoạch; liên thông các thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với tổ chức, doanh nghiệp và thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường; liên thông các thủ tục thẩm định hồ sơ thiết kế, thẩm duyệt phòng cháy, chữa cháy và cấp phép xây dựng.

Được biết, tháng 3/2018, Thủ tướng chỉ đạo phải rút ngắn thời gian thực hiện nhóm thủ tục về cấp phép xây dựng để đạt trung bình của nhóm nước ASEAN 4.

Thương gia online