25/05/2017

Thi tuyển kiến trúc: Tượng đài hữu nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang tổ chức thi tuyển kiến trúc “Tượng đài hữu nghị Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang”. Thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Từ ngày 20/05/2017 đến 16h30 ngày 15/06/2017(trong giờ hành chính); Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi: 16h30 ngày 15/06/2017.

QUY CHẾ THI TUYỂN

Điều 1. Mục đích, tính chất cuộc thi

 • Nhằm tuyển chọn được phương án kiến trúc đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về ý nghĩa, nội dung, hình thức kiến trúc. Đảm bảo tính khả thi, bền vững và đạt được giá trị thẩm mỹ cao và để làm cơ sở cho triển khai đầu tư xây dựng công trình.
 • Nhằm phát huy tốt lợi thế cảnh quan của khu vực vườn hoa trước cổng bệnh viên Đa khoa khu vực tỉnh (Bệnh viện Châu Đốc). Tạo môi trường cảnh quan thân thiện, tạo cảm giác thoải mái cho bệnh nhân đến khám chữa bệnh và người nhà bệnh nhânkhi tới bệnh viện.
 • Các đơn vị tư vấn tham gia cuộc thi phải đăng ký dự thi và đảm bảo tính hợp quy, chất lượng phương án cũng như thời gian thi theo quy định.
 • Các phương án dự thi sẽ được Quỹ Kuwait xem xét quyết định triển khai xây dựng và được giữ quyền tác giả. Quyền sở hữu tác phẩm thuộc Dự án.
 • Đơn vị, cá nhân tham gia dự thi phải chịu các chi phí liên quan đến việc chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thi (kể cả chi phí khảo sát hiện trường và đi thực địa).
 • Các tổ chức, cá nhân dự thi đều phải có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Đơn vị tô chức và nguồn kinh phí tổ chức

Đơn vị tổ chức là Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang. Trưởng ban tổ chức là Tiến sỹ Bác sỹ Lữ Văn Trạng – Giám đốc Bệnh viện.

Nguồn kinh phí tổ chức được cung cấp bởi Quỹ Kuwait (Kuwait Fund), là quỹ đã hỗ trợ xây dựng và cung cấp trang thiết bị y tế cho bệnh viện.

Điều 3. Hình thức thi tuyển

Hình thức thi tuyển: Thi tuyển rộng rãi trong nước;

Đối tượng dự thi tuyển là các đơn vị, tổ chức tư vấn, cá nhân có năng lực phù hợp theo quy định của pháp luật. Mỗi tổ chức, cá nhân được tham gia dự thi không giới hạn số lượng phương án,và các phương án sẽ được xét duyệt qua 2 vòng.

 • Vòng sơ tuyển: Hội đồng tuyển chọn chấm sơ bộ, lựa chọn 03 hồ sơ phương án dự thi có nội dung, hình thức trình bày phù hợp yêu cầu và có chất lượng cao nhất để gửi tới Quỹ Kuwait.
 • Vòng chính thức: Quỹ Kuwait sẽ đánh giá, xếp hạng 03phương án dự thi được lựa chọn gửi tới. Một phương án tốt nhất và phù hợp nhất sẽ được lựa chọn để tiến hành thi công.

Điều 4. Đối tượng dự thi.

Các tổ chức, cá nhân trong nước có đăng ký hoạt động tư vấn thiết kế tại Việt Nam, có đủ điều kiện năng lực, hành vi dân sự theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

 1. Trường hợp đối tượng dự thi là tổ chức:

Có giấy phép đăng ký kinh doanh với ngành nghề kinh doanh phù hợp.

 1. Trường hợp đối tượng dự thi là cá nhân:

Có chứng chỉ hành nghề hoặc bằng cấp liên quan.

 1. Quy định thêm về trường hợp liên danh:
 • Các đơn vị dự thi có thể liên danh với tổ chức khác trong hay ngoài nước hội đủ điều kiện do Ban tổ chức cuộc thi đề ra như trên. Trong trường hợp này cần có một đơn vị chịu trách nhiệm chính. Mỗi đơn vị tư vấn chỉ được tham gia vào một liên danh, biên bản thoả thuận liên danh được gửi đến Ban tổ chức cuộc thi. Mọi vấn đề về quyền, lợi ích và nghĩa vụ giữa các bên trong liên danh do các bên tự thoả thuận, Ban tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm.
 • Các đơn vị dự thi có thể cộng tác với một chuyên gia hay một nhóm chuyên gia ngoài nước có uy tín, kinh nghiệm và năng lực để đảm bảo kết quả công việc. Trong trường hợp này đơn vị tư vấn không cần gửi biên bản thoả thuận cho Ban tổ chức cuộc thi. Tên và lý lịch khoa học của các chuyên gia này phải được đơn vị dự thi nêu trong bản danh sách các thành viên dự thi.
 1. Các cá nhân, đơn vị đã đăng ký tham dự cuộc thi khi muốn thay đổi tư cách đăng ký tham dự khác với nội dung đã đăng ký (thay đổi tên hoặc thành lập liên danh mới …) phải gửi lại đăng ký tham dự mới trước ngày cuối cùng nộp bài dự thi.
 2. Những đối tượng không được phép dự thi (hoặc tham gia công tác thiết kế trong cuộc thị)
 • Thành viên hội đồng giám khảo;
 • Thành viên Ban tổ chức cuộc thi và các cá nhân liên quan đến việc tổ chức cuộc thi.

Điều 5. Thời gian, địa điểm tô chức cuộc thi

 1. Thời gian:
 • Phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Từ ngày 20/05/2017 đến 16h30 ngày 15/06/2017(trong giờ hành chính).
 • Thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thi: 16h30 ngày 15/06/2017.
 1. Địa điểm nhận hồ sơ mời thi tuyển và nộp hồ sơ dự thi: Tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, 917 Tôn Đức Thắng, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Điều 6. Hồ sơ dự thi

 1. Ngôn ngữ sử dụng và hệ đo lường:
 • Ngôn ngữ sử dụng trong hồ sơ thi tuyển các các giao dịch khác liên quan đến thi tuyển là Tiếng Việt.
 • Các cá nhân và tổ chức có bài dự thi vượt qua vòng sơ tuyển phải nộp thêm hồ sơ thi tuyển bằng tiếng Anh tương ứng với số lượng yêu cầu như bản tiếng Việt.
 • Hệ đo lường: hệ mét.
 1. Số lượng phương án dự thi: Mỗi cá nhân hoặc tổ chức tham dự thi có thể nộp không giới hạn số lượng phương án thiết kế. Mỗi phương án thiết kế của một cá nhân hoặc tổ chức sẽ được đánh giá độc lập và không ảnh hưởng đến nhau.
 2. Phiếu đăng ký dự thi: Theo mẫu kèm theo Quy chế này.
 3. Mỗi hồ sơ dự thi bao gồm hồ sơ và mô hình (nếu có). Hồ sơ bắt buộc bao gồm hai phần, được đóng thành hai túi hồ sơ. Mỗi túi hồ sơ phải được dán kín và niêm phong:
 • Túi hồ sơ thứ nhất (Hồ sơ 1) gồm:
 • Một (01) bộ bản vẽ thể hiện trên khố giấy A3;
 • Sáu (06) bộ bản vẽ thể hiện trên khố giấy A3 hoặc A4 song phải được đóng thành quyển khố A4;
 • Sáu (06)bộ thuyết minh phương án thiết kế khố A4;
 • Một (01) đĩa CD, DVD hoặc USB chứa toàn bộ các bản vẽ và thuyết minh phương án thiết kế.
 • Túi hồ sơ thứ hai (Hồ sơ 2) gồm: Thông tin về tố chức, cá nhân dự thi (Tên, điện thoại, địa chỉ, mã số hồ sơ dự thi); Hồ sơ năng lực, kinh nghiệm của tố chức hoặc cá nhân dự thi; Các đề xuất về tài chính và các hồ sơ khác (nếu có).
 1. Mô hình của phương án dự thi: Không bắt buộc, mô hình kèm theo hồ sơ dự thi không cần phải dán kín và niêm phong.
 2. Hồ sơ dự thi phải tuân thủ quy tắc ẩn danh được quy định chi tiết tại Điều 11 của Quy chế này.

Điều 7. Bản vẽ, thuyết minh và mô hình

 1. Các bản vẽ bắt buộc:
 • Bố trí tống mặt bằng, mặt đứng tỉ lệ 1/20.
 • Các mặt cắt, mặt đứng chi tiết tỉ lệ từ 1/20 đến 1/100.
 • Phối cảnh 3D tống thể và các hướng của công trình.
 1. Mô hình (không bắt buộc): Tỉ lệ mô hình và vật liệu làm mô hình minh họa cho phương án dự thi do đối tượng dự thi tùy chọn.
 2. Ngoài các yêu cầu bắt buộc như trên, các tố chức và cá nhân tham dự thi tuyển có thể sử dụng các hình thức thể hiện hoặc các bản vẽ khác để minh họa phương án dự thi.

Điều 8. Thuyết minh

 1. Thuyết minh phương án dự thi phải thể hiện được rõ các nội dung sau:
 • Ý tưởng chủ đạo của người thiết kế muốn thể hiện qua phương án dự thi.
 • Sự phù hợp hoặc đáp ứng của phương án đối với các yêu cầu nêu trong Nhiệm vụ thiết kế.
 • Thống kê các thông số chính của phương án thiết kế.
 • Giải pháp bố trí mặt bằng.
 • Sự phù hợp của phương án đối với các tiêu chuẩn, quy phạm thiết kế hiện hành.
 • Đánh giá ảnh hưởng của phương án (nếu được xây dựng) đến các công trình và không gian đô thị xung quanh và ngược lại.
 • Tính khả thi của phương án.
 • Tổng chi phí đầu tư vàdự kiến xây dựng công trình.
 • Thời gian dự tính để hoàn thành xây dựng công trình

Điều 9. Quy tắc ẩn danh

 1. Quy định đối với tổ chức, các nhân tham dự thi và hồ sơ dự thi:
 • Trên hồ sơ dự thi cũng như tất cả các tài liệu kèm theo hồ sơ (bản vẽ, thuyết minh, mô hình, đĩa CD, USB hoặc DVD…) không được có tên hay bất kỳ một dấu hiệu nào để nhận biết tổ chức hoặc cá nhân tham dự thi ngoài mã số hồ sơ dự thi.
 • Mã số hồ sơ dự thi do đối tượng dự thi tự chọn. Mã số bao gồm hai (2) chữ cái và năm (5) chữ số bất kỳ (ví dụ: AB12345) và phải được in bằng chữ in hoa (cao 30mm đối với khổ giấy A1) trong một ô hình chữ nhật tại góc phía trên, bên phải các quyển bản vẽ và quyển thuyết minh, mô hình và trên các tài liệu rời khác (nếu có).
 1. Quy định đối với đơn vị tổ chức cuộc thi:
 • Đơn vị tổ chức có trách nhiệm nhận và bảo quản hồ sơ dự thi. Các thành phần của hồ sơ dự thi được mở theo trình tự như sau:
 • Sau khi hết hạn nộp hồ sơ dự thi, Đơn vị tổ chức mở Túi hồ sơ thứ nhất (Hồ sơ 1) để kiểm tra hồ sơ và bàn giao cho Hội đồng tuyển chọn đánh giá xếp hạng phương án dự thi.
 • Túi hồ sơ thứ hai (Hồ sơ 2) sẽ được bảo quản nguyên trạng cho đến khi Hội đồng tuyển chọn đã hoàn tất công việc đánh giá, xếp hạng các phương án.

Điều 10. Nộp hồ sơ dự thi

 1. Hồ sơ dự thi có thể nộp trực tiếp tại đơn vị tổ chức hoặc gửi qua đường bưu điện nhưng phải đảm bảo đến trước thời hạn quy định.Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về các thất lạc, hư hỏng hay không còn nguyên vẹn đối với các hồ sơ gửi qua đường bưu điện.
 2. Ban tổ chức không chấp nhận đối với các trường hợp hồ sơ gửi không đúng hạn hoặc có các nội dung chưa phù hợp với các quy định tại quy chế này.
 3. Ban tổ chức sẽ loại bỏ mà không đưa ra hội đồng giám khảo để xem xét những bài dự thi không đáp ứng những yêu cầu cơ bản của Quy chế này, bao gồm:
 • Những đối tượng không được phép dự thi theo qui định tại Quy chế này.
 • Những đơn vị không thuộc danh sách dự thi đã đăng ký hợp lệ theo qui định tại Quy chế này.
 • Vi phạm nguyên tắc ẩn danh như quy định tại qui chế này khiến cho Hội đồng tuyển chọn có thể nhận biết được được đơn vị dự thi trong quá trình đánh giá các phương án.
 • Nộp thiếu số lượng và nội dung hồ sơ, nộp không đúng thời hạn và địa điểm như quy định tại Quy chế này.

Điều 11. Giải đáp thắc mắc và tham quan hiện trường

 1. Ban tổ chức có trách nhiệm là đầu mối tiếp nhận và xử lý các yêu cầu về cung cấp thông tin, các ý kiến của các tổ chức, cá nhân liên quan đến cuộc thi.
 2. Các thông tin phản hồi phải bằng văn bản và phải được gửi đến tất cả các tổ chức, các nhân tham dự thi và được coi là một phần của hồ sơ mời dự thi.
 3. Ban tổ chức sẽ sắp xếp hướng dẫn các đối tượng tham gia dự thi tham quan, khảo sát khu vực xây dựng để phục vụ lập phương án thiết kế sau khi nhận được yêu cầu từ các tổ chức, cá nhân tham dự thi. Chi phí đi lại tham quan hiện trường do đối tượng dự thi tự chi trả.

Điều 12. Hội đồng giám khảo

 1. Hội đồng giám khảođể lựa chọn ba phương án tốt nhất gửi cho Quỹ Kuwait bao gồm các thành viên thuộc ban lãnh đạo bệnh viện, cùng với tổ tư vấn là những chuyên gia có nhiều kinh nghiệm về thiết kế kiến trúc công trình.
 2. Hội đồng tuyển chọn của Quỹ Kuwait để lựa chọn phương án thắng cuộc sẽ thuộc quyền tổ chức của Quỹ Kuwait.

Điều 13. Công bố kết quả và mức hỗ trợ

 1. Trên cơ sở kết quả đánh giá xếp hạng của hội đồng giám khảo, Ban tổ chức sẽ tổ chức công bố công khai về kết quả thi tuyển và trao giải thưởng cho các tổ chức, cá nhân được giải.
 2. Ba phương án kiến trúc được hội đồng giám khảo đánh giá cao nhất và phù hợp nhất với tính chất công trình sẽ được gửi cho Quỹ Kuwait nhằm lựa chọn ra phương án tốt nhất để tiến hành các bước tiếp theo.
 3. Hỗ trợ chuẩn bị phương án: Các cá nhân và đơn vị dự thi nộp hồ sơ dự tuyển đầy đủ theo quy định và tuân thủ quy chế thi tuyển sẽđược một phần quà hỗ trợ từ Quỹ Kuwait.

Điều 14. Quyền lợi, nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân dự thi

 1. Bằng việc tham dự thi, các tổ chức, cá nhân được coi là đã tìm hiểu, thừa nhận và tự nguyện tuân thủ Quy chế thi tuyển này.
 2. Tổ chức, cá nhân có phương án thiết kế kiến trúc được chọn để xây dựng công trình được đảm bảo quyền tác giả và được mời thi công công trình.
 3. Trường hợp tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc được lựa chọn từ chối thực hiện các bước tiếp theo thì Ban tổ chức sẽ lựa chọn nhà thầu phù hợp để thực hiện nhưng quyền tác giả vẫn thuộc về tổ chức, cá nhân có phương án kiến trúc được lựa chọn.
 4. Trước khi ký kết hợp đồng, tác giả phương án được chọn có trách nhiệm phối hợp với chủ đầu tư để điều chỉnh phương án thiết kế được chọn cho phù hợp.

Các hồ sơ dự thi đều thuộc quyền sở hữu của chủ đầu tư và sẽ không trả lại cho các cá nhân, tổ chức tư vấn dự thi.

YÊU CẦU THIẾT KẾ

 1. Tên công trình: Tượng đài hữu nghị Việt Nam – Kuwait
 2. Phạm vi nghiên cứu dự án:
 • Địa điểm: Khu đất trước cổng bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang, thành phố Châu Đốc, An Giang.
 • Phạm vi công trình: Khu đất có hình chữ nhật với chiều dài 12m và chiều rộng 8m, tổng diện tích là 96m2.
 • Mặt bằng khu đất và vị trí xây dựng vui lòng xem ở trang bên.
 1. Yêu cầu về kiến trúc:
 • Tạo nét tổng thể công trình là điểm nhấn tại khu vực trước cổng bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, tạo điểm nhận diện bệnh viện đối với khu vực xung quanh.
 • Công trình thể hiện tình bạn hữu nghị giữa hai nước Việt Nam và Kuwait, hướng tới một sự phát triển bền vững.
 • Công trình thiết kế ấn tượng, cô đọng, dễ nhớ và có tính biểu tượng cao. Giải quyết hài hòa giữa yếu tố thẩm mỹ và kỹ thuật công trình.
 1. Yêu cầu về kỹ thuật và vật liệu:
 • Giải pháp kết cấu có tính khả thi cao, có thể nghiên cứu sử dụng kết hợp giải pháp kết cấu làm tính thẩm mỹ chính của công trình.
 • Sử dụng vật liệu có độ bền cao ở ngoài trời, phù hợp với điều kiện thi công và khí hậu các mùa tại Việt Nam.
 • Công trình có hệ thống chiếu sáng ban đêm để có thể nhận diện công trình và các ý nghĩa của nó. Ánh sáng thiết kế tránh gây mất an toàn cho người tham gia giao thông trên đường Tôn Đức Thắng và tránh gây ảnh hưởng tới các hộ dân sinh sống xung quanh khu đất.
 • Khuyến khích sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường và năng lượng sạch như năng lượng mặt trời.
 1. Nhằm đề xuất một công trình cầu mang nét kiến trúc văn hóa tiêu biểu, Ban Tổ chức cuộc thi khuyến khích tác giả đề xuất thêm những nội dung mà nhiệm vụ thiết kế chưa đề cập hết vào phương án của mình, các ý tưởng mới này sẽ được Hội đồng đánh giá, xếp hạng cân nhắc, xem xét thêm trong quá trình chấm giải.

MẶT BẰNG KHU ĐẤT DỰ KIẾN XÂY DỰNG TƯỢNG ĐÀI

image002

PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ THI

Tên cuộc thi: Thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Tượng đài hữu nghị bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Kính gửi: Ban Tổ Chức cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Tượng đài hữu nghị bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

Chúng tôi là (liên danh giữa, nếu là liên danh): ….(Ghi tên của tổ chức hoặc cá nhân hoặc liên danh tham dự thi)

(Dành cho liên danh)

Được thành lập bởi

Tên tổ chức/cá nhân:…………………………………………………………………………………

Người đại diện (đối với tổ chức)…………………………………… Chức vụ:

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………… Fax: ………………………………………………………………….

E-mail:…………………………………………………………………………………………………….

Tên tổ chức/cá nhân:

Người đại diện (đối với tổ chức):………………………………….. Chức vụ:

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………

Điện thoại:…………………… Fax: ………………………………………………………………….

E-mail:…………………………………………………………………………………………………….

(Dành cho cá nhân, tổ chức độc lập)

Có địa chỉ tại: Ghi rõ địa chỉ trụ sở chính và địa chỉ trụ sở giao dịch (nếu có).

Họ và tên người đại diện (đối với tổ chức): …                        Chức vụ:

Số điện thoại: …

Số Fax: …

Địa chỉ E-mail: …

Website: … (nếu có)

Sau khi nghiên cứu thông báo mời thi tuyển và quy chế thi tuyển, chúng tôi (tên nhà tư vấn) xin được đăng ký tham gia cuộc thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Tượng đài hữu nghị bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.

Bằng phiếu đăng ký này, chúng tôi xác nhận đã hiểu rõ và chấp nhận tuân thủ quy chế thi tuyển do Ban tổ chức cuộc thi ban hành.

(Tài liệu kèm theo đơn: Giấy tờ chứng minh về quyền hành nghề/giấy tờ chứng minh tư cách pháp nhân của Tổ chức/cá nhân dự thi, hoặc biên bản thỏa thuận thành lập liên danh và ghi rõ đại diện liên danh)

  ngày … tháng… năm 2017

                                                                             Đại diện đơn vị dự thi/Người dự thi

                                                                         Ghi rõ tên, chức danh, ký tên và đóng dấu
(nếu là tổ chức)


 

MỘT SỐ MẪUTƯỢNG ĐÀI ĐƯỢC TÀI TRỢ BỞI QUỸ KUWAIT

image004

(Kuwait Towers)

image006

(Kuwait)

image008

(China)

image010

(Albania)