09/05/2017

Thị trường VLXD bảo đảm cân đối cung – cầu

Đánh giá chung của Bộ Xây dựng tháng 4 và 4 tháng đầu năm cho thấy, thị trường VLXD trong tháng 4/2017 vẫn ổn định, các quy hoạch, chương trình phát triển VLXD (Quy hoạch VLXD, xi măng, vôi công nghiệp, gốm sứ xây dựng, đá ốp lát…) tiếp tục được triển khai nhằm bảo đảm cân đối cung – cầu, đáp ứng nhu cầu của thị trường. Sản xuất, tiêu thụ xi măng và các loại VLXD chủ yếu (gạch ốp lát, sứ vệ sinh, kính xây dựng, vôi công nghiệp) đáp ứng đủ nhu cầu tiêu thụ trong nước và một phần xuất khẩu, duy trì bình ổn về thị trường và giá cả.

Tổng sản lượng xi măng, clinker tiêu thụ trong 4 tháng đầu năm ước đạt khoảng 25,94 triệu tấn, đạt 32,3% kế hoạch, tăng 5% so với cùng kỳ; trong đó, tiêu thụ nội địa khoảng 20,79 triệu tấn, tăng 9% so với cùng kỳ; xuất khẩu khoảng 5,15 triệu tấn, giảm mạnh so với cùng kỳ do ảnh hưởng của chính sách thuế; Tồn kho tháng 4/2014 khoảng 3,2 triệu tấn tương đương khoảng 15 – 16 ngày sản xuất, chủ yếu là clinker.

4 tháng đầu năm kính xây dựng cả nước sản xuất ước đạt 63 triệu m2 (QTC), bằng 95% so với cùng kỳ năm 2016; gạch ốp lát cả nước sản xuất ước đạt 182 triệu m2 bằng 106% so với cùng kỳ năm 2016; sứ vệ sinh cả nước sản xuất ước đạt 4 triệu sản phẩm bằng 107% so với cùng kỳ năm 2016.

Kết quả sản xuất kinh doanh của các DN thuộc Bộ trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm 2017 như sau: Giá trị sản xuất kinh doanh tháng 4 ước đạt 10.401 tỷ đồng, trong 4 tháng đầu năm 2017 ước đạt 34.791 tỷ đồng, bằng 28,4% so với kế hoạch năm 2017. Cụ thể: Giá trị xây lắp ước thực hiện tháng 4 đạt 3.694 tỷ đồng, 4 tháng đạt 11.807 tỷ đồng, bằng 27,2% so với kế hoạch năm 2017. Giá trị sản xuất công nghiệp và VLXD (kể cả VICEM) ước thực hiện tháng 4 đạt 4.620 tỷ đồng, 4 tháng đạt 15.292 tỷ đồng, bằng 30,4% so với kế hoạch năm 2017. Giá trị tư vấn ước thực hiện tháng 4 đạt 112 tỷ đồng, 4 tháng đạt 385 tỷ đồng, bằng 28,1% so kế hoạch năm 2017. Giá trị sản xuất kinh doanh khác ước thực hiện tháng 4 đạt 1.975 tỷ đồng, 4 tháng đạt 7.307 tỷ đồng, bằng 26,4% so kế hoạch năm 2017.

Phong Thư/Báo Xây dựng