05/05/2016

Thi thiết kế kiến trúc dành cho sinh viên Arcasia

Cơ hội để sinh viên tham gia thiết kế kiến trúc trong một cuộc thi quy mô tầm khu vực châu Á của Arcasia

Đại hội Kiến trúc sư châu Á lần thứ 17 sẽ được tổ chức tại Hongkong vào tháng 9.2016 với chủ đề “Divertsity and Growth: The Green Age of Asia”, trong khuôn khổ có cuộc thi dành cho sinh viên kiến trúc với chủ đề “Green Lifestyle”.

Đối tượng:

Cuộc thi này dành cho sinh viên hoặc nhóm sinh viên kiến trúc tại các quốc gia hoặc các vùng lãnh thổ có các Hội KTS thuộc thành viên ARCASIA. Sinh viên được tự do lựa chọn khu đất thích hợp ý tưởng thiết kế , hoặc tạo dựng thiết kế điển hình ứng dụng được ở nhiều nơi, khuyến khích người sử dụng tham gia vào quá trình tạo dựng phong cách sống xanh và bền vững.

Cuoc-thi-acarsia-sv-thong-bao
Văn bản thông báo cuộc thi dành cho sinh viên kiến trúc Arcasia