11/05/2015

Thí điểm sử dụng CTR sinh hoạt làm nhiên liệu sản xuất xi măng

Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm Dự án áp dụng “Công nghệ sử dụng chất thải rắn (CTR) sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi măng ở Việt Nam”.

lao+dong

Hiện nay, mỗi ngày ở Việt Nam sản sinh ra một lượng rác thải khổng lồ gây ô nhiễm tới đời sống sinh hoạt của cộng đồng xã hội. Việc xử lý tiêu hủy lượng rác thải đó để đảm bảo vệ sinh môi trường là nhiệm vụ cấp thiết đối với toàn xã hội. Tuy nhiên qua nghiên cứu cho thấy bên trong nguồn rác thải đó tiềm tàng khả năng cung cấp nhiệt làm nhiên liệu thay thế, dạng vật chất của tro sau khi đốt phù hợp với nguyên liệu cho công nghiệp sản xuất xi măng. Ngoài ra nó góp phần bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng.Tại các nước đang phát triển thì công nghệ này đã được sử dụng trong sản xuất nhằm tạo ra nguồn năng lượng mới, bổ sung và thay thế nguồn năng lượng truyền thống là khá phổ biến.

Tại Việt Nam, sản xuất xi măng là một ngành công nghiệp tiêu hao rất nhiều chất đốt phục vụ cho quá trình nung luyện clinker. Từ khi ra đời đến nay nguồn nhiên liệu truyền thống là than được sử dụng là chủ yếu. Bởi vậy, đối với ngành công nghiệp sản xuất xi măng hiện nay, việc tận dụng nguồn nhiên liệu sản xuất từ rác thải đó sẽ góp một phần quan trọng trong việc thay thế một phần nguyên liệu truyền thống trong sản xuất xi măng

Qua khảo sát, Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thực hiện thí điểm Dự án áp dụng “Công nghệ sử dụng chất thải rắn sinh hoạt làm nhiên liệu thay thế cho nhà máy xi-măng ở Việt Nam”. Và giao cho Bộ Xây dựng lựa chọn địa điểm phù hợp, thống nhất với các địa phương liên quan và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định, bảo đảm hiệu quả. Ðối với Dự án thí điểm tại Công ty xi-măng Vicem Bút Sơn (Phủ Lý, Hà Nam), Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng thống nhất với các địa phương liên quan và chỉ đạo chủ đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện dự án theo quy định…

Việc áp dụng thí điểm Dự án này, sẽ giúp cho ngành sản xuất xi măng tiết kiệm được chi phí đầu vào, hạ giá thành sản phẩm và tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ hơn trên thị trường. Và hơn hết là tận dụng được nguồn nhiên liệu sản xuất từ rác thải, góp phần, bảo vệ môi trường, sức khỏe cộng đồng.

Theo Báo Xây dựng

Tag: báo xây dựng, cti sinh hoạt, nhiên liệu sản xuất xi măng, xi măng,