23/07/2021

Thanh tra Chính phủ công bố kết quả kiểm tra về khu đô thị mới Thủ Thiêm

Ngày 21/7/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo về kết quả kiểm tra liên quan đến khiếu nại ranh quy hoạch 05 khu phố thuộc 03 phường thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm.

Trong quá trình kiểm tra, rà soát Thanh tra Chính phủ đã được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cung cấp một số bản đồ do nguyên Chủ tịch UBND TP Võ Viết Thanh lưu giữ về quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm. Các bản đồ này được đóng dấu của Kiến trúc sư trưởng, Sở Xây dựng và Công ty Dịch vụ Phát triển đô thị .

Qua kiểm tra, đối chiếu bản đồ do ông Vô Viết Thanh lưu giữ với 02 bản đồ mà các Cơ quan của UBND TP cung cấp cho Thanh tra Chính phủ, Thanh tra Chính phủ xác định có cơ sở khẳng định các bản đồ do ông Võ Viết Thanh lưu giữ và 2 bản đồ do các cơ quan của UBND TP cung cấp cho Thanh tra Chính phủ là bản đồ xác định về ranh quy hoạch được UBND TP. HCM trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 367 về phê duyệt quy hoạch xây dựng KĐTM Thủ Thiêm.

Về xác định vị trí, ranh giới, sổ thửa đất của các hộ dân 05 khu phố thuộc 03 phường, căn cứ vào Bản đồ hành chính Quận 2 để xác định số thửa, vị trí, ranh giới nhà, đất của từng hộ dân, trên cơ sở đối chiếu với ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm cho thấy vị trí, ranh giới nhà, đất của các hộ dân khiếu nại đều nằm trong ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm.

Đối với tài liệu các hộ dân 5 khu phố thuộc 3 phường căn cứ để khiếu nại, Thanh tra Chính phủ xác định việc người dân căn cứ vào những việc làm không đúng của UBND TP về sơ đồ khu vực không bán nhà thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận 2 kèm theo Quyết định số 255/QĐ-UB-QLĐT để khiếu nại về ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm là không có cơ sở để xem xét giải quyết.

Cũng theo Thông báo Thanh tra Chính phủ, việc làm không đúng, thiếu trách nhiệm nêu trên của kiến trúc sư trưởng TPHCM không làm thay đổi thực tế ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm đã được kết luận tại Thông báo số 1483/TB-TCT ngày 4/9/2018 của Thanh tra Chính phủ.

Từ kết quả kiểm tra trên, Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ ngành, UBND TP thực hiện một số nội dung sau:

Đối với Bộ Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tư pháp, Tài chính và Thanh tra Chính phủ phối hợp, hướng dẫn UBND TP xử lý các nội dung liên quan đến khiếu nại của người dân về ranh quy hoạch KĐTM Thủ Thiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với UBND TP, tuyên truyền vận động người dân chấp hành kết quả kiểm tra của các cơ quan chức năng, chấm dứt khiếu nại, thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình tại Văn bản số 43/TB-VPCP ngày 20-5-2021 của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, kiểm điểm xử lý trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan đến các vi phạm, khuyết điểm theo quy định của pháp luật, đồng thời kiểm tra, rà soát những tổ chức, cá nhân có vi phạm liên quan đến việc chuyển nhượng, quản lý, sử dụng đất đai tại khu đô thị mới Thủ Thiêm, có biện pháp giải quyết theo đúng quy định của pháp luật.

PV