06/01/2016

Thanh tra Bộ Xây dựng nhận cờ “Thi đua xuất sắc ngành Thanh tra năm 2015”

Sáng ngày 05/01/2016, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác thanh tra năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016. Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ dự và chỉ đạo hội nghị.


Năm 2015, ngành Thanh tra đã triển khai 6.527 cuộc thanh tra hành chính và 243.661 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện nhiều vi phạm kinh tế, kiến nghị thu hồi về ngân sách Nhà nước 24.024 tỷ đồng, 6.714 ha đất; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 73.394 tỷ đồng, 9.743 ha đất; kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính đối với 1.683 tập thể; ban hành 161.633 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 11.460 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý 67 vụ việc, 74 đối tượng. Cơ quan hành chính Nhà nước các cấp đã tiếp 385.526 lượt công dân với 188.340 vụ việc; tiếp nhận, xử lí 252.108 đơn thư; giải quyết 26.870 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 84%. Sau khi giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước và trả lại công dân 129 tỷ đồng, 159 ha đất; trả lại quyền lợi cho 2.528 người. Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng cũng được các ngành, các cấp quan tâm triển khai và thực hiện tốt. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện 38 vụ, 71 người có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 44,2 tỷ đồng…

Năm 2016, ngành Thanh tra sẽ chú trọng thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm pháp luật, thanh tra lại theo đúng quy định pháp luật; tăng cường đôn đốc, thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan quản lý Nhà nước trong thực hiện pháp luật về tiếp dân, khiếu nại, tố cáo gắn với kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận nội dung tố cáo, xử lý hành vi bị tố cáo và các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; giám sát hoạt động của đoàn thanh tra; thẩm định, công khai kết luận thanh tra; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về phòng, chống tham nhũng…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2015 của ngành Thanh tra. Thời gian tới, đồng chí yêu cầu toàn ngành cần làm tốt hơn nữa vai trò tham mưu về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; các Bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố quan tâm công tác thanh tra, phòng, chống tham nhũng; triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả, kịp thời, đúng pháp luật công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chấn chỉnh những yếu kém trong quản lý, thực thi pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập về cơ chế, chính sách và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; nâng cao trách nhiệm, kỹ năng, đạo đức nghề nghiệp…

Tại Hội nghị, Thanh tra Bộ Xây dựng đã vinh dự được đón nhận Cờ “Thi đua xuất sắc ngành Thanh tra năm 2015”

Năm 2015, Thanh tra Bộ đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị soạn thảo 02 Nghị định và 03 Thông tư (Nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/03/2013; Nghị định số 121/2013/NĐ-CP ngày 10/10/2013; Thông tư liên tịch số 50/2010/TTLT-BTC-BXD ngày 14/4/2010; Thông tư số 02/2014/TT-BXD ngày 12/2/2014 và Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BXD-BNV ngày 14/5/2014 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ).

Về công tác thanh tra: để góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước của Bộ. Kết quả: đã thực hiện 310/215 đoàn thanh tra đạt 144,2% (34 đoàn hành chính; 22 đoàn về QHXD và quản lý QHXD; 82 đoàn về dự án giao thông, thuỷ lợi; 10 đoàn về quản lý VLXD; 162 đoàn về dự án xây dựng dân dụng, công nghiệp); đã công bố 290 kết luận thanh tra; ban hành 189 quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Kiến nghị xử lý về kinh tế số tiền: 3.300 tỷ đồng trên tổng mức đầu tư các công trình được phê duyệt là 82.000 tỷ đồng chiếm tỷ lệ 4,275%. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Bộ Xây dựng đã kiến nghị sửa đổi các cơ chế, chính sách về kinh doanh bất động sản, về quản lý dự án đầu tư xây dựng, về quản lý vật liệu xây dựng…

Về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC): tiếp công dân theo lịch mời hoặc tổ chức đối thoại trước khi ban hành văn bản giải quyết, cụ thể: tiếp trên 1.873 lượt công dân, tiếp và hướng dẫn giải quyết trên 20 đoàn đông người; tiếp nhận 3.849 lượt đơn thư tương đương với 1.320 vụ việc; trực tiếp hoặc uỷ quyền Thanh tra Bộ ban hành 1.263 văn bản giải quyết.

Về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN): ban hành các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; giao Thanh tra Bộ tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các đơn vị thuộc Bộ; triển khai thực hiện 06 đoàn thanh tra tại 62 đơn vị, qua đó chấn chỉnh về quản lý tài chính, công tác tổ chức cán bộ và thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN.

Về công tác xây dựng lực lượng thanh tra: từng bước được bổ sung kiện toàn, hiện nay, lực lượng thanh tra có 160 cán bộ.

Sơn Tùng/Báo Xây dựng