28/10/2019

Thành phố Đà Nẵng đầu tư trên 42 tỷ đồng bảo tồn, tu bổ, phục hồi các di tích văn hóa

Nhằm chống xuống cấp, hư hỏng, đồng thời góp phần phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của di tích, UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt 09 dự án bảo tồn, tu bổ, phục hồi các di tích văn hóa – lịch sử trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí trên 42 tỷ đồng.

Đình làng Cẩm Toại (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)/baodanang.vn

Đình làng Cẩm Toại (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng)/baodanang.vn

Theo đó, các dự án đầu tư bảo tồn, tu bổ và phục hồi di tích trên địa bàn thành phố giai đoạn 2019 – 2021, gồm: Đình Nại Hiên Đông (phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà); Nhà thờ tộc Đinh (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang); Nhà thờ tập linh nghề cá làng Thanh Khê (phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê); Nhà thờ chư phái tộc Quá Giáng (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang); di tích đình Phước Hưng (xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang).

Cùng với đó là dự án bảo tồn, tu bổ và phục hồi các di tích: Miếu cây Sung (phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ); Di tích đình Phước Trường (phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà); Di tích đình Cẩm Toại (xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang); Di tích nhà thờ tiền hiền làng Nại Hiên (phường Bình Hiên, quận Hải Châu).

Được biết, tất cả các dự án trên đều được đầu tư bằng nguồn ngân sách thành phố và thời gian thực hiện là từ nay đến năm 2021./.

Anh Vũ/Báo Tổ quốc