28/04/2016

Thanh niên Bộ Xây dựng dự Diễn đàn Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với tuổi trẻ

Sáng ngày 27/4, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Diễn đàn “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hành động của tuổi trẻ” cho đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt Khối các cơ quan Trung ương.


TS Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương – quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết. (Ảnh Minh Đức – TTXVN)

Đến dự chương trình có TS Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương – Báo cáo viên cấp Trung ương của Đảng, cùng hơn 500 cán bộ Đoàn của Khối các cơ quan Trung ương.

Chương trình nhằm tuyên truyền sâu rộng để giúp đoàn viên, thanh niên nắm vững ý nghĩa, tầm quan trọng và những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội. Từ đó cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng toàn quốc trong nội dung và nhiệm vụ công tác; đồng thời tiếp tục nghiên cứu, học tập và tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

Tại diễn đàn, các đoàn viên, thanh niên được nghe báo cáo viên quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII nhiệm kỳ 2015 – 2020. Trọng tâm là những vấn đề liên quan đến công tác thanh niên.

Bên cạnh đó, các đại biểu trao đổi, đề xuất, kiến nghị giải pháp của cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên Khối các cơ quan Trung ương góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII. Đóng góp ý kiến tại diễn đàn, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Xây dựng Bùi Chí Hiếu cho rằng: Đây cũng là hoạt động có ý nghĩa thiết thực của Đoàn Khối nhằm triển khai tới đội ngũ cán bộ Đoàn chủ chốt của Khối về những vấn đề căn bản trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XII. Thông qua diễn đàn, đồng chí Bùi Chí Hiếu cũng đưa ra ý kiến về xây dựng kết cấu hạ tầng bền vững về kinh tế – xã hội, môi trường, và định hướng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao từ lớp đoàn viên, thanh niên.

Diễn đàn “Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và hành động của tuổi trẻ” là cơ hội giúp các đoàn viên, thanh niên cùng bàn luận, trao đổi ý kiển để đưa ra những giải pháp tích cực nhằm cụ thể hóa nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp tại đơn vị, phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo, tổ chức nhiều chương trình hành động có ý nghĩa chính trị, xã hội, mang lại lợi ích cho cộng đồng, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Xây dựng và Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII đề ra.

Tuyết Hạnh/Báo Xây dựng