24/02/2016

Thành lập Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Trung trực thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia

Ngày 22/2/2016, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng ký Quyết định số 148/QĐ-BXD về việc Thành lập Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Trung trực thuộc Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia, trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Trung, trụ sở tại số 230/5 – Tôn Đức Thắng, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng.


Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Trung là đơn vị sự nghiệp có thu, hạch toán phụ thuộc, có chức năng giúp Viện trưởng Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia nghiên cứu và lập các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch môi trường và kiến trúc cảnh quan các vùng kinh tế trọng điểm, các khu đô thị, các khu công nghiệp, các điểm dân cư nông thôn trên địa bàn các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên.

Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Trung có con dấu, có tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và ngân hàng theo quy định của pháp luật; hoạt động theo quy chế tổ chức và hoạt động, quy chế quản lý tài chính của Viện Quy hoạch đô thị và nông thôn Quốc gia và theo các quy chế riêng của Phân viện Quy hoạch đô thị và nông thôn miền Trung.

Theo Trần Đình Hà/moc.gov.vn