01/04/2020

Thành lập đoàn kiểm tra các dự án chậm triển khai

Tại cuộc họp Tổ công tác về đầu tư trên địa bàn, UBND TPHCM đã chấp thuận thành lập Đoàn kiểm tra hiện trạng, tình hình thực hiện và việc đưa đất vào sử dụng đối với nhóm dự án chậm triển khai thực hiện. 

phaplybds_sazy

Đoàn kiểm tra thành lập  nhằm lắng nghe phản ánh những vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp, tìm hiểu nguyên nhân các dự án bị chậm triển khai để từ đó đề xuất các giải pháp tháo gỡ.
Hiện TPHCM có 158 dự án có liên quan đất công, thuộc diện rà soát do cơ sở pháp lý để đề xuất ra quyết định chưa chính xác. Đến nay TP và cơ quan có thẩm quyền của Trung ương đã cho phép 124 dự án được vận hành trở lại bình thường kể từ tháng 3-2019, nhưng trên thực tế, nhiều dự án vẫn chưa thực sự được hoạt động bình thường.
Trước đó Hiệp hội Bất động sản TPHCM đề nghị UBND TP phối hợp với các cơ quan trung ương sớm có kết luận đối với các dự án thuộc diện rà soát, thanh tra, để các chủ đầu tư chấp hành, trước hết là thực hiện các nghĩa vụ tài chính bổ sung với Nhà nước (nếu có) và được tiếp tục triển khai thực hiện dự án để giảm bớt khó khăn cho doanh nghiệp, giúp bổ sung nguồn cung sản phẩm cho thị trường bất động sản, đáp ứng nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp nhân dân.

Bình Minh/Sài Gòn giải phóng