16/10/2017

Thành lập Cục Kinh tế xây dựng

Ngày 16/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà công bố quyết định thành lập Cục Kinh tế Xây dựng, đánh dầu bước chuyển mình mới của Vụ Kinh tế xây dựng nói riêng và ngành Xây dựng nói chung trong thời kỳ đổi mới.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà ghi nhận những nỗ lực, đóng góp quan trọng trong thời gian qua của Vụ Kinh tế Xây dựng trong việc xây dựng cơ chế chính sách cũng như tham mưu giúp Bộ trưởng, Thủ tướng Chính phủ về lĩnh vực kinh tế xây dựng, kinh tế đô thị.

Việc thành lập Cục Kinh tế Xây dựng mà tiền thân là Vụ Kinh tế Xây dựng không chỉ thể hiện trọng trách, nhiệm vụ của Cục Kinh tế Xây dựng trong thời gian tới trách nhiệm lớn hơn, còn thể hiện sự đánh giá cao và tạo điều kiện tốt nhất của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đối với lĩnh vực kinh tế xây dựng, kinh tế đô thị.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà nhắc nhở, Cục Kinh tế Xây dựng phải biết lựa chọn nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm cho kế hoạch hoạt động 5 năm tới để phục vụ đắc lực cho nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng về kinh tế xây dựng, kinh tế đô thị, giải quyết được các vấn đề thực tế đặt ra. Cụ thể, phải xác định mức giá xây dựng, giá dịch vụ đô thị phù hợp với điều kiện hội nhập, đảm bảo công khai, minh bạch, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư xây dựng, phòng chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng.

Một nhiệm vụ quan trọng khác của Cục Kinh tế Xây dựng là đổi mới hệ thống định mức xây dựng, dịch vụ đô thị. Cục là đơn vị chủ chốt, chủ lực trong triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ này.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Văn Khánh, Cục trưởng Cục Kinh tế Xây dựng thể hiện sự biết ơn trước sự quan tâm sâu sát, tạo điều kiện nhất có thể của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cùng các Cục, Vụ chức năng của Bộ Xây dựng, để cá nhân ông cũng như toàn thể cán bộ công chức, viên chức của Cục được làm nghề, hoạt động trong lĩnh vực phù hợp với năng lực, đam mê.

Cục Kinh tế Xây dựng sẽ tiếp tục phát huy truyền thống của Vụ Kinh tế Xây dựng đồng thời sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ và Bộ trưởng giao.

Thanh Nga/BXD