11/01/2016

Thành lập BCĐ thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch trọng điểm Quốc gia Hồ Núi Cốc

Ngày 07/1, UBND tỉnh Thái Nguyên đã công bố Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, các tiểu ban triển khai thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch trọng điểm Quốc gia Hồ Núi Cốc.

Theo quyết định, ông Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh sẽ trực tiếp làm Trưởng Ban chỉ đạo với 04 tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban Khảo sát ghi hình hiện trạng, giải phóng mặt bằng, rà soát quy hoạch, quản lý quy hoạch xây dựng; Tiểu ban Thẩm định hồ sơ, thủ tục thu hồi các dự án trong vùng quy hoạch và cấp phép các dự án; Tiểu ban Tham mưu để cấp có thẩm quyền ra quyết định về cos nước hồ Núi Cốc; giải pháp bù nước về mùa khô của kênh Núi Cốc; Tiểu ban Thông tin tuyên truyền.

Ban chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch trọng điểm Quốc gia Hồ Núi Cốc và hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường triển khai nghiên cứu, lập dự án và thực hiện các hạng mục công trình trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên có nhiệm vụ: Chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục hồ sơ báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành Trung ương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt Khu du lịch Hồ Núi Cốc thành Khu du lịch trọng điểm Quốc gia; giữ ổn định cos nước hồ Núi Cốc, đảm bảo nước tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp, nước cho các nhà máy nước và nước cho sản xuất công nghiệp.

Vận động, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân và các thành phần liên quan đồng lòng thực hiện đầu tư xây dựng Khu du lịch vùng Hồ Núi Cốc thành Khu du lịch trọng điểm Quốc gia có tính đặc trưng gắn với văn hóa vùng miền, bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các năm tiếp theo; vận động các đối tượng trực tiếp liên quan đến dự án chấp hành việc bàngiao đất, mặt bằng theo quy định trong thời gian nhanh nhất để thực hiện dự án.

Chủ trì hướng dẫn doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường thực hiện các quy trình, thủ tục, hồ sơ liên quan đến việc nghiên cứu, lập dự án và thực hiện dự án đầu tư với thời gian nhanh nhất (không kéo dài hết thời gian thực hiện quy trình).

Chỉ đạo thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng nhanh, đúng pháp luật, đáp ứng mặt bằng, diện tích, tiến độ theo đề nghị của doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường, đồng thời đảm bảo đầy đủ các quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất khi có quyết định thu hồi.

Được biết, trước đó ngày 30/12/2015 UBND tỉnh Thái Nguyên đã có Văn bản số 3816/UBND-TH đồng ý giao chủ trương giao doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường được nghiên cứu, khảo sát lập quy hoạch và lập, thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch Quốc gia Hồ Núi Cốc tại 10 xã, thị trấn của 03 địa phương: thành phố Thái Nguyên, thị xã Phổ Yên và huyện Đại Từ với tổng mức đầu tư dự kiến 15.000 tỷ đồng, nhằm mục tiêu xây dựng Khu du lịch trọng điểm Quốc gia Hồ Núi Cốc có tính đặc trưng gắn với văn hóa vùng miền, bản sắt văn hóa đồng bào các dân tộc tỉnh Thái Nguyên, góp phần phát triển kinh tế – xã hội theo định hướng Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 và những năm tiếp theo được thuận lợi, đạt hiệu quả.

NTV/Báo Xây dựng