15/01/2021

Thành lập Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm, phố cổ Hà Nội

Hà Nội vừa có quyết định thành lập Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội trên cơ sở sát nhập hai ban này làm một…

Ngày 11-1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Hồng Sơn đã ký Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 11-1-2021 về việc thành lập Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội trên cơ sở sáp nhập Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm và Ban Quản lý phố cổ Hà Nội.

Theo quyết định, sáp nhập nguyên trạng viên chức, lao động hợp đồng và hồ sơ tài liệu viên chức, người lao động có liên quan của Ban Quản lý khu vực hồ Hoàn Kiếm và Ban Quản lý phố cổ Hà Nội chuyển về Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội.

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội chịu sự quản lý trực tiếp của UBND quận Hoàn Kiếm. Ban có nhiệm vụ phối hợp với cơ quan chức năng, tổ chức đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm người dân, tổ chức trong việc bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị di tích khu phố cổ Hà Nội và bảo vệ không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Một trong những nhiệm vụ của Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội là quản lý hoạt động tại phố đi bộ quanh hồ Gươm và khu phố cổ

Một trong những nhiệm vụ của Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội là quản lý hoạt động tại phố đi bộ quanh hồ Gươm và khu phố cổ

Thực hiện công tác thông tin, giới thiệu, quảng bá các giá trị khu phố cổ Hà Nội, lịch sử văn hóa Hồ Gươm; tiếp nhận, quản lý và khai thác một số di tích, công trình kiến trúc cổ đã được tu bổ, trùng tu; kêu gọi đầu tư và lập Quỹ bảo tồn khu phố cổ Hà Nội; khôi phục lại các phố nghề, làng nghề, lễ hội truyền thống khu phố cổ Hà Nội…

Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội chủ trì, hướng dẫn duy trì, giám sát, kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền trên các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thương mại, dịch vụ, du lịch trên địa bàn khu vực hồ Hoàn Kiếm, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, phố cổ Hà Nội; tổ chức thu phí và thực hiện dịch vụ phục vụ khách du lịch tham quan khu phố cổ, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, phố cổ Hà Nội theo quy định của Nhà nước và thành phố…

Ban này cũng được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án bảo tồn tôn tạo, phát huy giá trị di tích, dự án liên quan đến giãn dân khu phố cổ Hà Nội. Duy tu, duy trì dự án trang trí cây, hoa, xung quanh khu vực hồ Hoàn Kiếm…

Về nhân sự, quyết định chỉ rõ lãnh đạo ban gồm Trưởng ban và không quá 3 phó trưởng ban.

Trọng Phú/Pháp luật TPHCM