20/08/2015

Thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng

Ngày 18/8/2015 Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng ký quyết định thành lập Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng, cơ quan thường trực là Cục Giám định Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng.


Bộ trưởng Trịnh Đình Dũng động viên các đơn vị tham gia khắc phục sự cố vỡ đường ống nước đầu nguồn trong mưa bão, sớm cấp nước trở lại cho người dân.

Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn Bộ Xây dựng có nhiệm vụ tham mưu giúp Bộ trưởng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng; phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ và địa phương thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai và Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn; quyết định các biện pháp cấp bách huy động theo thẩm quyền các nguồn lực của Bộ để ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi quản lý của Bộ và hỗ trợ các địa phương…

Theo moc.gov.vn