23/02/2023

Thanh Hóa: Kiểm tra liên ngành hoạt động của các cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng

(KTVN) – UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Quyết định 572/QĐ-UBND ngày 20/2/2023 về việc thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc kinh doanh, niêm yết giá của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Theo quyết định, đoàn kiểm tra liên ngành gồm 10 thành viên thuộc các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Cục thuế tỉnh Thanh Hóa và Ban quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh về niêm yết giá, công khai giá đối với các mặt hàng vật liệu xây dựng, theo quy định tại Điều 17, Điều 18 Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14-11-2013.

Đồng thời, khảo sát giá bán vật liệu xây dựng (đất, cát, đá) tại các mỏ và thu thập hóa đơn, chứng từ mua bán vật liệu xây dựng của các đơn vị khai thác mỏ trên địa bàn tỉnh.

Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ kiểm tra việc kinh doanh, niêm yết giá của các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa (Ảnh minh họa)

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kịp thời phát hiện và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý giá và làm cơ sở Công bố thông tin giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Về thời gian và địa điểm kiểm tra, UBND tỉnh Thanh Hóa giao Sở Xây dựng phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố sẽ thông báo cụ thể tới các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp kinh doanh và cung ứng vật liệu xây dựng trên địa bàn.

Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tổng hợp, báo cáo kết quả với Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/4 để xem xét, chỉ đạo.

Quang Tuyền