10/07/2015

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 5+6/2015

Lời tòa soạn

Bạn đọc thân mến!

Tiếp theo các chuyên đề trong chương trình phối hợp Văn phòng điều phối TW chương trình MTQG nông thôn mới thời gian qua như “Nhìn lại kiến trúc, quy hoạch nông thôn mới” số 4/2014, “Xây dựng nông thôn mới – Kinh nghiệm Quốc tế số 05/2014”, “Quy hoạch nông thôn mới – 5 năm nhìn lại” số 3+4/2015″, KTVN số này tiếp tục giới thiệu các mô hình thành công và kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Quảng Ninh – Một trong những địa phương tiêu biểu đi đầu trong phong trào quy hoạch xây dựng nông thôn mới thời gian qua. Các kinh nghiệm thực tiễn trong quy hoạch xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ tổ chức các vùng chuyên canh các dòng sản phẩm đặc trưng, tổ chức quy hoạch hỗ trợ liên kết 4 nhà… sẽ là những bài học tốt, kinh nghiệm quý để các địa phương trên cả nước học tập và ứng dụng cho chương trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương mình, mang lại sự thành công chung của một chương trình mang nhiều ý nghĩa chính trị, xã hội, kinh tế, an ninh, quốc phòng, được Đảng và Nhà nước tập trung chú trọng trong thời gian qua.

Cũng trong số này, KTVN giới thiệu thiết kế mô hình quy hoạch khu đô thị mới Đồng Mai với giải pháp tạo động lực sống nội tại mạnh mẽ cho khu đô thị thông qua các nhóm ý tưởng thiết kế quy hoạch  bổ sung các chức năng trung tâm thời trang và giáo dục, tạo sức hút và giá trị điểm nhấn đặc trưng riêng hướng tới các giá trị phát triển thịnh vượng, xanh và bền vững.

Các chuyên mục khác lựa chọn giới thiệu cùng bạn đọc một số các vấn đề nổi bật như các dự án của Kinh Đô TCI Group, sản phẩm thang máy Cibes Thụy Điển cho công trình Việt Nam, các nghiên cứu khoa học trong vấn đề bảo tồn Làng cổ Phú Hội (Nhơn Trạch, Đồng Nai), “kiến trúc tiến hóa” trong thiết kế  giải pháp nhà ở nông thôn mới, định hướng phát triển nhà cao tầng ở Việt Nam. Chuyên mục Nhìn ra thế giới với những thiết kế nhà chung cư cao cấp ấn tượng tại các quốc gia Singapore, Mexico sẽ là điểm dừng chân và sự chiêm nghiệm so sánh thú vị.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

TẠP CHÍ KIẾN TRÚC VIỆT NAM