07/12/2015

Tạp chí Kiến trúc Việt Nam số 11/2015

Bạn đọc thân mến!
Với vai trò là cơ sở cho công tác quy hoạch và quản lý đô thị, hệ thống quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn Việt Nam trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng và quản lý đô thị đã góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy sự phát triển cũng như định hướng và quản lý tốt các đô thị Việt Nam. Tuy nhiên, trước những yêu cầu phát triển thực tiễn, việc hoàn thiện hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn này đang đặt ra những yêu cầu cấp thiết, cần được tổng kết, đánh giá và kịp thời cập nhật, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp và hiệu quả.

bia 11 web
Hướng tới những nội dung trên, tiếp nối thực hiện nhiệm vụ thông tin chuyên đề Khoa học công nghệ năm 2015, Kiến trúc Việt Nam số này giới thiệu cùng bạn đọc những nghiên cứu, bàn luận, đóng góp ý kiến của các chuyên gia về chủ đề “Quy chuẩn, tiêu chuẩn trong lĩnh vực quy hoạch xây dựng”.
Những ngày cuối năm 2015 này đang đánh dấu mốc kết thúc giai đoạn 5 năm xây dựng nông thôn mới. Đồng hành với Ban chỉ đạo quốc gia về chương trình Xây dựng NTM , Tạp chí Kiến trúc Việt Nam cũng đã có một hành trình tuyên truyền về chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt trong lĩnh vực kiến trúc, quy hoạch và xây dựng.
Với chuyên mục Xây dựng nông thôn mới, Góc thiết kế hay Vấn đề quan tâm số này, KTVN chia sẻ những nghiên cứu, tổng kết, đánh giá về công tác quy hoạch, thiết kế cảnh quan, kiến trúc nhà ở nông thôn mới giai đoạn vừa qua, đồng thời hướng tới những đóng góp vào chương trình, định hướng xây dựng NTM trong các giai đoạn tiếp theo.
Đến với chuyên mục “Diễn đàn nghiên cứu”, “Đô thị tương lai”, “Doanh nghiệp dự án”, bạn đọc sẽ cùng trải nghiệm về những kiến trúc biến đổi trong từng câu chuyện, từ giải pháp chống nóng cho nhà ở đến “Văn hóa phố” đóng vai trò gì trong bài toán bảo tồn và phát triển đô thị hay những triết lý xanh trong loại hình kiến trúc resort… Hơn thế, chuyên mục “Sắc màu nội thất” hay “Công nghệ vật liệu” luôn mang đến vẻ mới lạ cho các công trình kiến trúc hiện đại.

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!
Tạp chí kiến trúc Việt Nam