20/12/2017

Tạo lập không gian sống văn minh ở Thủ đô Hà Nội

Ngày 23/12, tại Cung Triển lãm kiến trúc quy hoạch xây dựng quốc gia (Hà Nội), Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế – xã hội Hà Nội và Báo Kinh tế và Đô thị phối hợp tổ chức Hội thảo “Phát triển thị trường bất động sản – Tạo lập không gian sống văn minh ở Thủ đô Hà Nội”.


Phát triển thị trường bất động sản – Tạo lập không gian sống văn minh ở Thủ đô Hà Nội (ảnh: Phạm Hùng)

Hội thảo nhằm mục đích thông qua ý kiến của các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp nhận diện các cơ hội và thách thức trong việc phát triển thị trường bất động sản, bảo đảm yêu cầu về không gian sống hiện đại, văn minh cho người dân trên địa bàn TP Hà Nội, từ đó, xác định vai trò của các cơ quan quản lý Nhà nước với thị trường bất động sản và cơ chế, chính sách phát triển thị trường lành mạnh, bền vững.

Đến nay, Ban tổ chức đã nhận được hàng trăm bài viết của các chuyên gia, nhà quản lý có uy tín, cũng như các doanh nghiệp đã và đang quan tâm đầu tư vào Hà Nội. Các bài viết đã bàn luận, phân tích về những vấn đề đặt ra trong việc phát triển thị trường bất động sản bền vững cũng như tập trung làm rõ những cơ hội, thách thức và đề xuất khuyến nghị, giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển thị trường bất động sản, tạo lập không gian sống văn minh.

Hạ Ly/BXD