06/10/2020

Tạo lập diện mạo đô thị Thủ đô đổi mới, văn minh

Không gian kiến trúc cảnh quan đô thị ngày càng văn minh, hiện đại; diện mạo đô thị ngày càng đổi mới, sáng – xanh – sạch – đẹp. Những thay đổi rất tích cực này là kết quả của Chương trình số 06-CTr/TU ngày 29-6-2020 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển đồng bộ, hiện đại hóa từng bước kết cấu hạ tầng đô thị, tăng cường quản lý trật tự xây dựng, đất đai, môi trường, xây dựng đô thị văn minh hiện đại giai đoạn 2016-2020”. Đây cũng là nền tảng quan trọng để Thủ đô tiếp tục phát triển nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, văn minh, hiện đại.

Hà Nội đang phát triển đồng bộ về hạ tầng để hướng tới đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Trong ảnh: Cầu vượt An Dương - đường Thanh Niên góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực. Ảnh: Nguyễn Quang

Hà Nội đang phát triển đồng bộ về hạ tầng để hướng tới đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Trong ảnh: Cầu vượt An Dương – đường Thanh Niên góp phần giảm ùn tắc giao thông tại khu vực. Ảnh: Nguyễn Quang