17/10/2016

Tạo điều kiện tối đa cho người dân thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng

Thông tư số 15/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng mới được ban hành đã “cởi trói” nhiều thủ tục không cần thiết, tạo thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp, giảm thời gian và trình tự thủ tục hành chính trong cấp giấy phép xây dựng.


Thông tư số 15/2016/TT-BXD tạo điều kiện tối đa cho người dân thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng. (Ảnh: TL)

Theo đó, người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có quyền: Yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng giải thích, hướng dẫn và thực hiện đúng các quy định về cấp giấy phép xây dựng; Khiếu nại, khởi kiện, tố cáo các hành vi vi phạm pháp luật trong việc cấp giấy phép xây dựng; được xây dựng công trình theo quy định tại Khoản 4 Điều 102 của Luật Xây dựng năm 2014; yêu cầu cơ quan cấp giấy phép xây dựng cấp giấy phép xây dựng đối với công trình thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định tại Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 khi có nhu cầu.

Bên cạnh các quyền kể trên, người đề nghị cấp giấy phép xây dựng có nghĩa vụ nộp đầy đủ hồ sơ và lệ phí cấp giấy phép xây dựng; chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng; thông báo ngày khởi công xây dựng bằng văn bản cho Ủy ban nhân dân cấp xã nơi xây dựng công trình trong thời hạn 07 ngày làm việc trước khi khởi công xây dựng công trình; thực hiện đúng nội dung của giấy phép xây dựng.

Trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng là niêm yết công khai các điều kiện, thủ tục hành chính, quy trình, thời gian cấp giấy phép xây dựng tại nơi tiếp nhận hồ sơ; Thực hiện đúng quy trình cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 102 Luật Xây dựng năm 2014; xem xét cấp giấy phép xây dựng và chịu trách nhiệm về những nội dung của giấy phép xây dựng đã cấp; bồi thường thiệt hại do việc cấp phép chậm, cấp phép sai so với quy định, kể cả các trường hợp được ủy quyền cấp giấy phép xây dựng; thu, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng theo đúng quy định; không được chỉ định tổ chức, cá nhân thiết kế hoặc thành lập các đơn vị thiết kế trực thuộc để thực hiện thiết kế cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp giấy phép xây dựng.

Thông tư nêu rõ hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng cho dự án gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu; bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công các công trình xây dựng đã được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng; bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ gồm: Đơn đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo mẫu; bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính một trong những giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính hai bộ bản vẽ thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công được phê duyệt theo quy định của pháp luật về xây dựng; đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận; đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình liền kề…

Ngoài ra, Thông tư 15 còn hướng dẫn về cấp phép xây dựng đối với công trình xây chen có tầng hầm, ngoài các tài liệu quy định trên, hồ sơ còn phải bổ sung bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận biện pháp thi công móng của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận. Đối với công trình xây dựng có công trình liền kề phải có bản cam kết của chủ đầu tư bảo đảm an toàn đối với công trình xây dựng có công trình liền kề.

Đối với các công trình di tích lịch sử, văn hóa và danh lam, thắng cảnh đã được xếp hạng, thì phải có bản sao hoặc tệp tin chứa bản chụp chính văn bản chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo phân cấp.

Theo ý kiến của các chuyên gia, Thông tư 15 ra đời kế thừa các quy định của Nghị định số 64/2012/NĐ-CP và tiếp tục đơn giản hóa, giảm thiểu thủ tục hành chính, trình tự thủ tục cấp giấy phép xây dựng cho phép người đề nghị cấp giấy phép xây dựng yêu cầu thực hiện đồng thời, song song các thủ tục hành chính; được đề nghị cấp phép theo giai đoạn (cấp đặc biệt, cấp I) và được đề nghị cấp giấy phép xây dựng một lần hoặc nhiều lần cho các công trình của cả dự án. Ngoài ra, Thông tư mới tạo điều kiện tối đa cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục cấp giấy phép xây dựng.

Phúc Khang/Báo Xây dựng