12/03/2021

Tăng cường xử lý vi phạm trong lĩnh vực bất động sản

UBND TPHCM vừa có văn bản chỉ đạo Sở Xây dựng TPHCM phối hợp với UBND quận huyện tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng, kinh doanh bất động sản.

Dù có nhiều văn bản chỉ đạo giải quyết các bất cập trong giao dịch bất động sản cũng như tăng cường phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản… nhưng thời gian qua, các phương tiện truyền thông liên tục phản ánh tình trạng gian lận trong mua bán nhà đất; chủ đầu tư lách luật trong mua bán chung cư… Do đó, UBND TPHCM yêu cầu Sở Xây dựng tăng cường tuyên truyền về ứng dụng SXD2471 để người dân tìm hiểu thông tin pháp luật, thông tin quản lý nhà nước…; đồng thời yêu cầu các sở ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận huyện tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, hiệu quả quy định pháp luật, các chỉ đạo của thành phố.

UBND TPHCM chỉ đạo Sở Tư pháp phối hợp Sở TN-MT triển khai thực hiện tốt Thông tư 07/2019 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; tiếp tục phối hợp với Sở TN-MT, Sở TT-TT thực hiện hiệu quả việc kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu công chứng và cơ sở dữ liệu địa chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực công chứng, kịp thời xử lý các hành vi vi phạm của công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng (nếu có). TPHCM cũng yêu cầu Sở Công thương tiếp tục tổ chức triển khai thông tin đến các chủ đầu tư dự án nhà ở, đảm bảo thực hiện theo quy định về mẫu các loại hợp đồng đã được quy định cụ thể tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 76/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Minh Huy