19/10/2018

Tăng cường quản lý chất lượng dự án thi công lát hè của Hà Nội

Đây là yêu cầu của Sở Xây dựng tại Văn bản số 9502/SXD-GBXD ngày 16-10-2018, gửi UBND các quận, huyện, thị xã.

Theo đó, Sở Xây dựng yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng trực thuộc thực hiện vai trò chủ đầu tư và quản lý các dự án lát hè do UBND các quận, huyện, thị xã quyết định đầu tư xây dựng.

Đồng thời, chỉ đạo Đội Quản lý trật tự xây dựng đô thị, Phòng Quản lý đô thị tăng cường kiểm tra các dự án lát hè trên địa bàn quản lý, hướng dẫn các chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện công tác quản lý chất lượng thi công các dự án lát hè; kiên quyết dừng thi công khi phát hiện các sai phạm trong công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Đối với các công trình xây dựng thuộc thẩm quyền kiểm tra công tác nghiệm thu của các cơ quan chuyên môn về xây dựng theo phân cấp của UBND thành phố, trong quá trình kiểm tra công tác nghiệm thu các dự án thi công lát hè, lưu ý kiểm tra các tài liệu liên quan đến công tác kiểm soát chất lượng vật liệu, cấu kiện, sản phẩm viên bó vỉa bê tông, các loại vật liệu lát hè… trước khi thi công lắp đặt vào công trình. Khi có biểu hiện không bảo đảm chất lượng, yêu cầu chủ đầu tư thực hiện thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng, thí nghiệm khả năng chịu lực theo quy định.

 

Dạ Khánh/Hà Nội mới