19/08/2015

Tăng cường kiểm soát chất lượng công trình tôn giáo, tín ngưỡng

Ngày 17/8/2015, Bộ Xây dựng có văn bản đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức rà soát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng các công trình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn.


Mới đây, bức tượng Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni của chùa Sắc Thiên Vương (xã An Mỹ, Quỳnh Phụ, Thái Bình) bị đổ sập trong quá trình đang xây dựng.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các việc: Tuân thủ cấp phép và quản lý theo giấy phép xây dựng, lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình, giám sát nghiệm thu và thực hiện các biện pháp thi công đảm bảo an toàn theo quy định.

Báo cáo của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại các địa phương trên cả nước cho thấy, nhiều công trình tôn giáo, tín ngưỡng đã không tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật trong quá trình đầu tư xây dựng. Thực tế thời gian qua, nhiều địa phương đã xảy ra các sự cố trong quá trình thi công, xây dựng một số công trình tôn giáo, tín ngưỡng (như công trình tại chùa Sắc Thiên vương Quan Âm tự ở Thái Bình)…

Các công trình tôn giáo, tín ngưỡng là nơi tập trung đông người trong quá trình sử dụng, là loại công trình có yêu cầu cao về an toàn cộng đồng. Do đó, để tăng cường kiểm soát chất lượng, ngăn ngừa sự cố xảy ra trong quá trình thi công xây dựng, khai thác, sử dụng loại công trình này, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sau khi tổ chức rà soát, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý chất lượng các công trình tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn, phải tiến hành thống kê cụ thể số lượng công trình đã kiểm tra, báo cáo tình hình thực hiện các quy định pháp luật của các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Văn bản Bộ Xây dựng nêu rõ: Nếu phát hiện công trình tôn giáo, tín ngưỡng chưa tuân thủ đầy đủ quy định về quản lý chất lượng, có nguy cơ xảy ra sự cố, cần phải kiên quyết xử lý (đình chỉ thi công nếu cần thiết), yêu cầu tổ chức khắc phục để đảm bảo an toàn cho người và công trình.

Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khẩn trương nghiên cứu và triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về Bộ Xây dựng trước ngày 30/9/2015.

Theo moc.gov.vn