04/08/2017

Tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư trên cả nước

Mới đây, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 1742/BXD-GĐ gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư.


Bộ Xây dựng ban hành Văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng và bảo trì nhà ở tái định cư.

Thời gian vừa qua, nhiều công trình nhà ở tái định cư trên cả nước mới được đưa vào sử dụng đã xuất hiện tình trạng xuống cấp nhanh chóng, gây ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của cư dân. Nguyên nhân chủ yếu của tình trạng trên là do: Nhà tái định cư và hạ tầng kỹ thuật ngoài nhà không được đầu tư đồng bộ, chất lượng hoàn thiện chưa đạt yêu cầu. Công tác bảo trì, quản lý, vận hành và khai thác, sử dụng chưa tuân thủ các quy định tại Nghị định số 84/2013/NĐ-CP ngày 25/7/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư, Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng và các văn bản hướng dẫn.

Để khắc phục tình trạng nhiều công trình nhà tái định cư xuống cấp và tăng cường hơn nữa công tác quản lý chất lượng, công tác bảo trì và đảm bảo an toàn cho người dân hiện đang sinh sống trong các nhà tái định cư; Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau: Căn cứ vào điều kiện cụ thể của từng địa phương để bố trí quỹ đất và kinh phí đầu tư xây dựng nhà ở tái định cư trên địa bàn, bảo đảm nguyên tắc các hộ gia đình, các cá nhân được bố trí nhà tái định cư có điều kiện ở, sinh hoạt tốt hoặc tương đương với nơi ở cũ, có hệ thống hạ tầng, kỹ thuật đồng bộ. Các chủ đầu tư cùng với các chủ thể tham gia xây dựng công trình tổ chức quản lý chặt chẽ chất lượng khảo sát, thiết kế, thi công xây dựng công trình. Lựa chọn các tổ chức cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định tham gia xây dựng nhà ở tái định cư; tổ chức nghiệm thu và bàn giao công trình nhà tái định cư tuân thủ quy định của phát luật; lập kế hoạch bảo trì công trình.

Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng cũng yêu cầu các chủ sở hữu, chủ quản lý khai thác sử dụng nhà tái định cư lập và phê duyệt quy định bảo trì công trình; lập quỹ bảo trì và quản lý việc sử dụng kinh phí phục vụ công tác bảo trì công trình theo đúng quy định pháp luật về nhà ở có liên quan; tổ chức bảo trì công trình theo quy trình bảo trì đã được lập và phê duyệt.

Chỉ đạo Sở Xây dựng và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan tăng cường kiểm tra công tác quản lý vận hành và bảo trì nhà tái định cư; hướng dẫn, kiểm tra và hỗ trợ kinh phí (nếu có) để thực hiện việc duy tu, sửa chữa đối với các chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý khai thác, sử dụng công trình vi phạm quy định về quản lý và bảo trì đối với nhà tái định cư. Tổ chức thông tin, tuyên truyền để người dân ý thức trong việc sử dụng nhà tái định cư cũng như công tác bảo trì, vận hành nhà tái định cư.

Linh Nguyễn/BXD