12/09/2016

Tân sinh viên khóa 2016 bắt đầu “Tuần sinh hoạt công dân”

Tại Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh cơ sở thành phố đang diễn ra tuần “Tuần sinh hoạt công dân” cho các tân sinh viên, từ 5/9 -10/9/2016.

Năm học 2016, tại cơ sở của Trường ở TP.Hồ Chí Minh có 1.200 tân sinh viên. Tân sinh viên các cơ sở đào tạo khác của Trường tại hai thành phố Cần Thơ và Đà Lạt vẫn đang tiếp tục trong quá trình làm thủ tục nhập học.

Đây là hoạt động chính trị ý nghĩa, diễn ra định kỳ hàng năm, đánh dấu mốc thời gian khởi đầu quan trọng với các tân sinh viên.

“Tuần sinh hoạt công dân – Học sinh, sinh viên” nhằm nâng cao nhận thức của sinh viên về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, và vận dụng các quy chế đào tạo, rèn luyện của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Nhà trường.

Đồng thời, qua hoạt động này, sinh viên hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, và ý thức trách nhiệm của công dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật, các quy chế về đào tạo, chế độ chính sách đối với sinh viên, cũng như phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017, từ đó, sinh viên có thể đáp ứng tốt yêu cầu đào tạo, rèn luyện và được trang bị các kiến thức, kỹ năng sống, kỹ năng nghề phù hợp nhu cầu xã hội.

Trong tuần lễ sinh hoạt chính trị, các tân sinh viên được phổ biến các nội dung liên quan tới giáo dục trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; quán triệt phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ Trường; các Quy chế, quy định về đào tạo của Bộ Giáo dục & Đào tạo và quy định học vụ của Nhà trường; giới thiệu về tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội sinh viên Việt Nam trong Nhà trường, Chương trình công tác Đoàn – Hội và phong trào thanh niên Nhà trường năm học 2016 – 2017; giới thiệu một số nội dung công tác trọng tâm của Nhà trường năm học 2016 – 2017 hướng tới kỷ niệm 40 năm thành lập Trường…

Bên cạnh đó, các tân sinh viên cũng được thầy, cô giới thiệu các thông tin về Khoa chuyên ngành như: lịch sử của khoa; cấu trúc, nội dung chương trình đào tạo và chuẩn đầu ra; các nội dung, yêu cầu trong đào tạo theo tín chỉ và học tập đáp ứng nhu cầu của xã hội của từng chuyên ngành đào tạo của khoa; giới thiệu và phổ biến công tác Cố vấn học tập trong khoa.
Tân sinh viên sôi nổi thảo luận các nội dung tại buổi sinh hoạt

Dịp này, Đoàn thanh niên Nhà trường cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa – văn nghệ “Chào tân sinh viên”.

Tiếp theo “Tuần sinh hoạt công dân” tại cơ sở chính, các các cơ sở tại thành phố Cần Thơ và thành phố Đà Lạt cũng sẽ lần lượt tổ chức các lớp sinh hoạt chính trị cho tân sinh viên vào các ngày 10-11/9/2016 và 17-18/9/2016.

Sinh viên mới nhập học theo nguyện vọng bổ sung các lớp hệ chính quy khóa 2016 theo dõi kế hoạch “Tuần sinh hoạt công dân”

M.T