14/07/2016

Sửa đổi quy định đạo đức của người làm báo Việt Nam

Ngày 14/7 tại Hà Nội, Hội Nhà báo Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt thực hiện Luật Báo chí 2016 và triển khai góp ý bổ sung quy định đạo đức người lào báo Việt Nam. Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh thành, Liên chi hội, Chi hội nhà báo thuộc Trung ương Hội.


Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Thuận Hữu nhấn mạnh: Luật Báo chí 2016 gồm 6 chương, 61 điều, trong đó có 32 điều mới, 29 điều sửa đổi, bổ sung. Luật lần này đã xác định đầy đủ quyền và nghĩa vụ của cơ quan báo chí, cơ quan chủ quản báo chí, của nhà báo, hội viên; đặc biệt là vấn đề chế tài, luật hóa những điều được phép và những điều cấm của Luật Báo chí, việc xử phạt đối với sai phạm…

Luật mới có hiệu lực từ 01/01/2017, với những ưu việt dựa trên nền tảng của Hiến pháp 2013. Vì vậy, quy định đạo đức người làm báo Việt Nam cũng phải sửa đổi cho phù hợp với Luật Báo chí 2016 và pháp luật hiện hành.

Hội nghị góp phần phổ biến những điểm mới của Luật Báo chí 2016, thảo luận những việc được làm và không được làm với cơ quan báo chí và người làm báo, những nội dung thường gặp trong tác nghiệp, đặc biệt là những vấn đề nảy sinh trong hoạt động tác nghiệp của nhà báo mà luật không thể chế tài đầy đủ, nhưng nếu hành xử là vi phạm đạo đức người làm báo; thảo luận, góp ý, xây dựng những quy định về đạo đức nghề nghiệp của người làm báo Việt Nam phù hợp với pháp luật hiện hành.

PV