18/04/2022

Sửa đổi Luật Đất đai: Chính phủ tiếp tục xin lùi lần thứ 4

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) nằm trong chương trình kỳ họp thứ ba (tháng 5/2022), nhưng Chính phủ tiếp tục xin lùi và không đề xuất thời hạn lùi cụ thể.

Ngày 16/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho biết, Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình Dự án Luật Đất đai (sửa đổi) đến sau thời điểm Trung ương có chủ trương, định hướng, chỉ đạo về đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai làm cơ sở chính trị cho việc sửa đổi dự án Luật. Thời điểm đó, Chính phủ sẽ hoàn thiện dự án Luật để trình Quốc hội.

Sửa Luật Đất đai lần thứ tư ‘lỡ hẹn’

Đại diện cơ quan thẩm tra, Chủ nhiệm Uỷ ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ, khi Chính phủ đề nghị lùi thời điểm trình dự án Luật Đất đai (sửa đổi nhưng không đề xuất thời hạn lùi cụ thể), Ủy ban Pháp luật và Uỷ ban Kinh tế cho rằng, đây là dự án Luật rất cấp thiết, cần phải ban hành sớm và đã được đưa vào chương trình từ kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2019). Sau đó phải điều chỉnh nhiều lần, lần này là đề nghị điều chỉnh lần thứ tư.

Lý do của Chính phủ đề nghị lùi thời hạn trình là đợi Hội nghị Trung ương 5 xem xét tổng kết không phải là vấn đề mới. Khi Quốc hội xem xét đưa dự án vào chương trình cũng đã cân nhắc vấn đề này.

Do đó, các cơ quan của Quốc hội đề nghị Chính phủ chỉ nên lùi 1 kỳ để trình Quốc hội cho ý kiến về dự án luật này tại kỳ họp thứ 4 và vẫn xem xét, thông qua theo quy trình tại 3 kỳ họp như Quốc hội đã quyết định.

Theo ông Hoàng Thanh Tùng, những vấn đề cấp bách, đã chín, đã rõ, được thực tiễn chứng minh và có sự thống nhất cao thì mới xây dựng, ban hành luật; những vấn đề tuy cấp bách, cần thiết, nhưng là vấn đề mới, chưa đạt đồng thuận cao thì có thể thực hiện thí điểm.

Giải trình sau đó, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết, Bộ đã hoàn thiện các dự thảo, tờ trình, rà soát văn bản quy phạm pháp luật, tổng kết thi hành Luật Đất đai 2013 cũng như đánh giá tác động các chính sách.

Tuy nhiên, việc chỉnh sửa các chính sách liên quan đến Đất đai phải có nghị quyết của Trung ương làm cơ sở chính trị, làm căn cứ quan trọng để lấy ý kiến, thẩm định trình Quốc hội.

Vì vậy, Chính phủ sẽ trình dự thảo luật vào kỳ họp tháng 10/2022, sau Hội nghị Trung ương vào tháng 5/2022. Vì vậy dù đã được lùi nhiều lần nhưng dự luật này vẫn “không thể không lùi”.