03/08/2015

Sơn La đóng cửa 35 mỏ khai thác khoáng sản

Tin từ UBND tỉnh Sơn La cho biết, từ đầu năm đến nay tỉnh Sơn La đã ra quyết định đóng cửa 35/66 điểm mỏ khai thác khoáng sản hoạt động trên địa bàn.


Việc đóng cửa các mỏ khoáng sản nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Khoáng sản

Trong số này có 33 điểm mỏ là khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường như khai thác đá làm vật liệu xây dựng, 1 điểm mỏ đồng thuộc khu vực bản Huổi Lóng, xã Chiềng Bằng, huyện Quỳnh Nhai, 1 điểm mỏ chì – kẽm bản Tà Lọt, xã Tà Lại, huyện Mộc Châu.

Theo đó, 35 điểm mỏ khai thác khoáng sản nói trên đã khai thác hết toàn bộ hoặc một phần trữ lượng; Giấy phép khai thác khoáng sản chấm dứt hiệu lực nhưng chưa khai thác hết trữ lượng khoáng sản trong khu vực khai thác khoáng sản, vì thế, việc đóng cửa các mỏ này được theo hiện theo quy định tại Điều 73 của Luật Khoáng sản năm 2010.

Tỉnh Sơn La thận trọng cấp giấy phép khai thác khoảng sản trên địa bàn nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng Luật Khoáng sản, lựa chọn các chủ đầu tư đủ năng lực, giảm thiểu tác động xấu của hoạt động khoáng sản đến môi trường. Địa phương đang quy hoạch thăm dò và cấp phép khai thác đối với 9 điểm mỏ than thuộc địa bàn các huyện Quỳnh Nhai, Yên Châu và điểm mỏ thạch anh thuộc xã Phiêng Ban, huyện Bắc Yên. Đồng thời quy hoạch để khai thác 13 điểm mỏ đồng phục vụ cho Nhà máy luyện đồng Phù Yên (tại Cụm công nghiệp Gia Phù), công suất 5.000 – 7.000 tấn đồng kim loại/năm. Thời gian hoàn thành nhà máy trong năm 2015.

VLXD.org