27/08/2020

Sớm di dời các chủ sở hữu căn hộ ra khỏi khu chung cư cũ tập thể Bộ Tư pháp

UBND TP Hà Nội giao UBND quận Ba Đình khẩn trương hoàn thành việc di dời các chủ sở hữu căn hộ ra khỏi nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D – Tập thể Bộ Tư pháp theo quy định.

Sau khi Sở Quy hoạch – Kiến trúc có báo cáo về việc cải tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D – Tập thể Bộ Tư pháp tại phường cống Vị, quận Ba Đình, tại văn bản số 6910/VP-ĐT ngày 18/8/2020, UBND Thành phố giao Sở Quy hoạch – Kiến trúc xem xét phương án quy hoạch kiến trúc tỷ lệ 1/500 cải tạo xây dựng lại Khu Tập thể Bộ Tư pháp, hướng dẫn việc hoàn chỉnh Tổng mặt bằng, phương án kiến trúc công trình để khẩn trương triển khai thủ tục dự án tạo xây dựng lại nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D theo chỉ đạo của UBND Thành phố.
UBND TP giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp cùng UBND quận Ba Đình hướng dẫn chủ đầu tư thủ tục đầu tư xây dựng cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ Khu tập thể Bộ Tư pháp theo thẩm quyền, đúng quy định.
UBND quận Ba Đình có trách nhiệm thực hiện theo thẩm quyền, khẩn trương hoàn thành việc di dời các chủ sở hữu căn hộ ra khỏi nhà chung cư cũ nguy hiểm cấp độ D theo quy định.
Việt An – D.Tùng/Kinh tế đô thị