08/07/2021

Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh có thiếu sót trong công tác tham mưu

Theo Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh, trong các năm 2018 và 2019, Giám đốc Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều thiếu sót trong tham mưu giải quyết nhiều vấn đề thuộc trách nhiệm của người đứng đầu.

Trụ sở Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh

Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh vừa ban hành Thông báo số 75/TB-TTTP-P1 ngày 6-7-2021 về trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng về chấp hành pháp luật trong việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư dự án công trình dân dụng, công nghiệp sản xuất vật liệu có sử dụng nguồn vốn ngân sách và các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND thành phố Hồ Chí Minh trong các năm 2018-2019.

Theo đó, đối với việc tổ chức thẩm định, quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng khác thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Xây dựng hoặc theo ủy quyền của UBND thành phố Hồ Chí Minh, một số hồ sơ chấp thuận chủ trương đầu tư, chấp thuận đầu tư thực hiện thẩm định trễ hạn so với quy định.

Sở Xây dựng cũng không thực hiện lưu trữ hồ sơ của các đơn vị mà Sở cho rằng chưa bảo đảm điều kiện để chấp thuận chủ trương đầu tư và chấp thuận đầu tư dự án.

Sở Xây dựng tham mưu cho UBND thành phố Hồ Chí Minh thực hiện 2-3 thủ tục cùng lúc là chưa bảo đảm quy định. Trong khi đó, có 1 dự án có văn bản chấp thuận chủ trương và công nhận chủ đầu tư của cơ quan có thẩm quyền hết hiệu lực trước khi cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định chấp thuận đầu tư.

Về thẩm định dự án, một số dự án chưa bảo đảm thành phần hồ sơ. Ở một số dự án khác, Sở Xây dựng không thực hiện thẩm định hoặc thẩm định không bảo đảm đầy đủ điều kiện một số nội dung theo đúng quy định pháp luật.

Một số nội dung có thể hiện trong hồ sơ dự án nhưng khi thẩm định, Sở Xây dựng không thể hiện trong Tờ trình trình UBND thành phố Hồ Chí Minh, như chức năng kinh doanh bất động sản, năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư; sự phù hợp của dự án với quy hoạch đô thị đã được cấp thẩm quyền phê duyệt… không thể hiện chính xác việc bảo đảm quyền sử dụng đất dự án theo quy định pháp luật.

Về điều tiết nhà ở xã hội, có 17/26 dự án trong Tờ trình Sở Xây dựng chỉ ghi nhận chủ đầu tư thực hiện điều tiết nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật mà không xác định cụ thể chủ đầu tư phải thực hiện theo hình thức nào, thời gian thực hiện.

Qua xác minh tại cơ quan thuế, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh phát hiện có 3 trường hợp báo cáo tài chính do nhà đầu tư cung cấp cho Sở Xây dựng có mức vốn chủ sở hữu cao hơn so với báo cáo tài chính nộp cho cơ quan thuế. Theo cơ quan Thanh tra, có dấu hiệu cung cấp hồ sơ, tài liệu không chính xác cho cơ quan nhà nước nhằm chứng minh năng lực tài chính để thực hiện các thủ tục đầu tư dự án.

Cũng theo kết luận thanh tra, Sở Xây dựng có thiếu sót trong việc thẩm định về chỉ tiêu quy hoạch – kiến trúc và cơ cấu sử dụng đất phù hợp Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khi đề xuất UBND thành phố Hồ Chí Minh ban hành quyết định chấp thuận đầu tư, dẫn đến chủ đầu tư xin điều chỉnh bổ sung; chưa thực hiện đúng quy định khi không tham mưu, đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật đối với các dự án chậm thực hiện, mà đề xuất UBND thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án.

Với các thiếu sót trên, Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh khẳng định trách nhiệm thuộc về Tổ chuyên gia, cán bộ thụ lý, lãnh đạo phòng Phát triển đô thị trực tiếp thụ lý hồ sơ, Phó Giám đốc Sở phụ trách, Giám đốc Sở Xây dựng từng thời kỳ có liên quan liên đới chịu trách nhiệm với vai trò người đứng đầu.

Trên cơ sở kết luận thanh tra, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Giám đốc Sở Xây dựng kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan; đồng thời chấm dứt tình trạng thực hiện nhiều thủ tục đầu tư cùng lúc không đúng theo quy định pháp luật hiện hành.

Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra, kiến nghị, xử lý theo quy định của pháp luật với 4 trường hợp chậm triển khai thực hiện dự án không có lý do chính đáng mà Sở đã tham mưu UBND thành phố gia hạn thời gian thực hiện.

Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng căn cứ kết luận thanh tra, giao Cục Thuế thành phố xử lý theo quy định với các trường hợp kê khai báo cáo tài chính không chính xác, liên quan đến chỉ tiêu lợi nhuận chưa phân phối báo cáo cho Sở Xây dựng cao hơn báo cáo cho cơ quan Thuế…

Các sở, ngành liên quan thực hiện và báo cáo kết quả xử lý cho UBND thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày 6/7/2021.

Thanh Trúc/Hà Nội mới