28/09/2015

Số giao dịch bất động sản thành công tăng gấp 2 lần so cùng kỳ

Sau 8 tháng năm 2015, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có khoảng14.750 giao dịch bất động sản (BĐS) thành công (tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2014).

 
Ảnh minh họa

Đây là thông tin được đưa ra trong Báo cáo thị trường BĐS Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh tháng 8/2015 của Hiệp hội BĐS Việt Nam (VNREA), công bố ngày 23/9.

Cụ thể, trong tháng 8/2015, tại Hà Nội có khoảng 1.900 giao dịch thành công, tăng khoảng 5% so với tháng trước, tăng gần 2 lần so với cùng kỳ 2014. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trong tháng 8, có khoảng 1.800 giao dịch thành công, tăng khoảng 6% so với tháng trước và tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2014.

Tính chung, trong tháng 8, thị trường BĐS Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 3.700 giao dịch thành công (tăng khoảng 6% so với tháng trước). Tính lũy kế, 8 tháng năm 2015, tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 14.750 giao dịch thành công (tăng gần 2 lần so với cùng kỳ năm 2014).

Cũng theo báo cáo của VNREA, tính đến thời điểm 20/8/2015, tổng giá trị tồn kho BĐStrên thị trường đã giảm 3.444 tỷ đồng so với tháng 7/2015 và còn khoảng gần 60.300 tỷ đồng.

Theo Chinhphu.vn