08/06/2016

Sinh hoạt học thuật: “Màu sắc trong nội thất”

Buổi sinh hoạt học thuật chủ đề “Màu sắc trong nội thất” do TS Nguyễn Văn Tín – giảng viên Khoa Kiến trúc Nội thất (Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) báo cáo diễn ra chiều ngày 27/5/2016.

Tham dự buổi sinh hoạt học thuật có NGƯT.PGS.TS.KTS Lê Thanh Sơn – Trưởng khoa Kiến trúc nội thất và các giảng viên cùng khoa.


TS Nguyễn Văn Tín – giảng viên khoa Kiến trúc Nội thất trình bày báo cáo

Tại buổi báo cáo, tác giả trình bày lý thuyết về màu sắc và phân tích các khía cạnh thẩm mỹ của màu sắc thể hiện trong nội thất qua tâm lý, thị giác, tinh thần.

Từ đó, tác giả đề cập tới việc thực hành với màu sấc, phối màu trong nội thất, lịch sử xu hướng sử dụng màu sắc và kinh nghiệm sử dụng màu sắc.

Buổi sinh hoạt thu hút nhiều ý kiến trao đổi, thảo luận của các giảng viên tham dự về những vấn đề nêu ra trong bài báo cáo.

MT