06/07/2017

SHHT: “Vấn đề Sơn trong bảo tồn và trùng tu Di tích kiến trúc”

Sáng ngày 04/7/2017, bộ môn Lý luận và Lịch sử Kiến trúc (Khoa Kiến trúc –Đại học Kiến trúc TP.Hồ Chí Minh) tổ chức buổi sinh hoạt học thuật đề tài “Vấn đề Sơn trong bảo tồn và trùng tu Di tích kiến trúc”.

Buổi sinh hoạt học thuật do ThS Ninh Việt Anh – giảng viên bộ môn Lý luận và Lịch sử kiến trúc trình bày.


Nội dung gồm 3 phần chính:

– Nêu thực trạng bảo tồn và trùng tu di tích kiến trúc, giới hạn trong vấn đề sơn, tại Việt Nam, một số nước Đông nam Á và nước Đức.

– Cơ sở trong việc bảo tồn trùng tu di tích kiến trúc  – giới hạn trong vấn đề sơn, liên hệ trong các hạng mục khác của công tác bảo tồn, trùng tu.

– Kết luận các công tác sơn trong Bảo tồn và trùng tu tại một số công trình tiêu biểu đạt kết quả tốt

Các giảng viên đã có nhiều thảo luận về màu sơn gốc, về chất liệu, vật liệu, cách sơn đối với các di tích kiến trúc. Bộ môn có thảo luận mở rộng thêm về tính nguyên gốc, giá trị lịch sử… đối với màu sắc, chất liệu của sơn trong công tác bảo tồn, trùng tu.

Buổi sinh hoạt học thuật đạt kết quả khá tích cực, đem lại nhiều thông tin, cách tiếp cận bổ ích cho công tác Bảo tồn và trùng tu di tích kiến trúc.