04/11/2015

Sắp tổ chức ba hội thảo về xây dựng, BĐS cho người thu nhập thấp tại đô thị và công nhân KCN

Ngày 3/11, Tổng hội Xây dựng Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu 3 hội thảo về lĩnh vực xây dựng và nhà ở cho công nhân KCN vào tháng 11 và tháng 12/2015 tại Hà Nội.

Cụ thể là các hội thảo: “Cơ chế chính sách và giải pháp về nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị và KCN” tổ chức vào ngày 05/11/2015; “Quy hoạch, thiết kế, đầu tư, xây dựng và quản lý công trình cầu trong đô thị – thực trạng và giải pháp” tổ chức vào ngày 27/11/2015; “Quản lý giá hợp đồng xây dựng tại Việt Nam” tổ chức vào đầu tháng 12/2015.

Hội thảo khoa học “Cơ chế chính sách và giải pháp về nhà ở cho người thu nhập thấp tại đô thị và KCN”

Việc đầu tư xây dựng phát triển loại hình nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho người có thu nhập thấp có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định chỗ ở, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, mang lại hiệu quả lớn trong phát triển kinh tế đất nước. Vì vậy, Nhà nước có những chính sách hỗ trợ cùng những cơ chế tạo điều kiện về quỹ đất, nguồn vốn… để xây dựng loại hình nhà ở này và người thu nhập thấp đang sinh sống và làm việc tại đô thị và KCN có chỗ ở. Song trên thực tế, việc thực hiện chính sách nhà ở cho người thu nhập thấp nói riêng và nhà ở xã hội nói chung, còn có những hạn chế, bất cập làm cản trở quá trình hiện thực hóa cơ chế, chính sách tốt đẹp của Chính phủ đối với vấn đề nhà ở cho người thu nhập thấp.

Hội thảo sẽ tổng hợp những ý kiến đóng góp đa chiều về vấn đề trên, nhằm làm rõ bức tranh tổng quan về thực trạng và những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các cơ chế, chính sách hiện hành cũng như trong việc tiếp cận chính sách và nguồn vốn hỗ trợ nhà ở cho người thu nhập thấp từ phía các doanh nghiệp. Đặc biệt, Hội thảo sẽ tập trung bàn luận và đưa ra các giải pháp nhằm tháo gỡ những vấn đề còn bất cập trong cơ chế chính sách, trong việc quản lý, thực hiện, đồng thời đề xuất những sửa đổi, bổ sung và các giải pháp xử lý, góp phần triển khai hiệu quả các quy định của Luật Nhà ở 2014. Hội thảo được tổ chức dưới sự bảo trợ của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Hội thảo “Quy hoạch, thiết kế, đầu tư, xây dựng và quản lý công trình cầu trong đô thị – thực trạng và giải pháp”

Công tác đầu tư, xây dựng, quản lý công trình cầu trong đô thị còn nhiều bất cập về chính sách, quy định, quy chuẩn, tổ chức bộ máy, phân công phân cấp trách nhiệm, tiền vốn đầu tư, quỹ đất, bảo tồn và quản lý di sản. Thực hiện công tác quy hoạch, thiết kế, đầu tư xây dựng công trình cầu trong đô thị chưa được quan tâm thích đáng, chất lượng nhanh xuống cấp, sớm lạc hậu về kiến trúc cảnh quan, sớm quá tải, bất hợp lý về phân luồng giao thông… Do đó, cầu trong đô thị cần được nghiên cứu ngày càng hoàn thiện nhằm phục vụ cho việc hình thành các đô thị, thành phố văn minh hiện đại đáp ứng yêu cầu đời sống ngày càng cao của nhân dân và phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Tổng hội Xây dựng Việt Nam phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Xây dựng sẽ tổ chức hội thảo “Quy hoạch, thiết kế, đầu tư, xây dựng và quản lý công trình cầu trong đô thị – thực trạng và giải pháp”  nhằm đóng góp các ý kiến của giới chuyên môn góp phần làm rõ hơn vai trò, chức năng, nhiệm vụ của công tác quy hoạch, thiết kế, đầu tư, xây dựng, quản lý công trình cầu trong đô thị tại Việt Nam; tổng kết đánh giá thực trạng công tác quy hoạch, thiết kế, đầu tư, xây dựng quản lý công trình cầu trong đô thị tại Việt Nam; giới thiệu các thành quả, giải pháp, kinh nghiệm trong các lĩnh vực trên của các nước trong khu vực và thế giới, góp phần để có tầm nhìn mới, tạo diện mạo mới đối với việc đầu tư xây dựng các công trình cầu trong đô thị cũng như việc quản lý, chỉnh trang các công trình cầu trong đô thị hiện có nhằm đề xuất giải pháp, góp phần khắc phục các tồn tại, yếu kém trong việc quy hoạch thiết kế, đầu tư, xây dựng, quản lý các công trình cầu trong đô thị hiện nay.

Hội thảo “Quản lý giá hợp đồng xây dựng tại Việt Nam”

Hội thảo khoa học với chủ đề: Quản lý giá hợp đồng xây dựng tại Việt Nam với sự bảo trợ của Bộ Xây dựng, phối hợp với Vụ Kinh tế xây dựng dự kiến diễn ra vào đầu tháng 12/2015 tại Hà Nội sẽ tập trung ba nội dung chính gồm: Đánh giá tình hình quản lý giá hợp đồng xây dựng các công trình, tập trung vào các dự án công trình trọng điểm tại Việt Nam (đối với nguồn vốn nhà nước); phân tích sự biến động về giá hợp đồng xây dựng trong quá trình triển khai và hoàn thành dự án; xác định các vấn đề bất cập của các quy định hiện hành về quản lý giá trong hợp đồng xây dựng.

Các nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu, các trường đại học, cùng các nhà thầu xây dựng lớn và các tổ chức xã hội nghề nghiệp cũng sẽ tham gia cuộc hội thảo này. Kết quả của hội thảo sẽ được tập hợp, làm cơ sở kiến nghị Chính phủ kịp thời có những sửa đổi, bổ sung những quy định nhằm cải thiện công tác quản lý giá xây dựng.

Ông Trần Ngọc Hùng – Chủ tịch Tổng hội Xây dựng Việt Nam cho biết: Tổng hội Xây dựng Việt Nam là cơ quan tư vấn, phản biện và giám định xã hội, hàng năm thường tổ chức nhiều hội thảo nhằm tham gia đóng góp ý kiến vào các luật, chính sách và chủ trương của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành về các lĩnh vực: Xây dựng, giao thông, thủy lợi … được dư luận quan tâm và ủng hộ. “Nội dung các hội thảo cũng là những lĩnh vực nhạy cảm giúp cho các cơ quan hoạch định chính sách đưa ra những chủ trương đúng, tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giai đoạn hiện nay và giai đoạn tiếp theo”.

Ninh Toàn/Báo Xây dựng