07/09/2017

Rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng: Cần lồng ghép và giảm thủ tục của các bộ, ngành

Triển khai Nghị quyết 19/2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ về cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, việc rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan từ 166 ngày xuống còn 120 ngày được cho là khả thi khi có sự nỗ lực của các bộ, ngành: Xây dựng, Công an, TN&MT, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành cùng UBND cấp tỉnh.


Việc rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng cần sự nỗ lực của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh.

Hoàn thiện hành lang pháp lý

Thủ tục cấp phép xây dựng liên quan đến nhiều bộ, ngành và địa phương: Bộ Xây dựng, Bộ TN&MT, Bộ Công an, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và UBND các tỉnh thành, trong đó Bộ Xây dựng là Bộ chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

Bộ Xây dựng dự kiến đề xuất Thủ tướng Chính phủ ban hành chỉ thị về tăng cường các biện pháp nhằm rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan, trong đó giao trách nhiệm cho các bộ, ngành liên quan, chia ra các nhóm giải pháp cụ thể.

Tuy nhiên, việc xây dựng các quy chế phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan cùng cấp với nhau là khó khăn khi mà vẫn còn các đối tượng công trình hoặc dự án nằm ở 2 cấp khác nhau, dẫn đến việc khó khăn trong việc xây dựng cơ chế phối hợp, do đó về lâu dài phải hướng tới việc hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật.

Lồng ghép trong 115 ngày

Tại cuộc họp do Bộ Xây dựng chủ trì dưới sự chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quang Hùng cùng sự tham gia của đại diện các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh, đã làm rõ thời gian pháp luật cho phép cũng như thời gian thực tế thực hiện các khâu trong thủ tục cấp phép xây dựng hiện nay.

Theo đó, đối với thiết kế cơ sở, Bộ Xây dựng thực hiện trong 25 ngày, pháp luật cho phép thực hiện tối đa là 30 ngày, Bộ Công an thực hiện thẩm định, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy đúng 10 ngày theo pháp luật quy định, Bộ TN&MT thực hiện đánh giá tác động môi trường theo đúng quy định là 45 ngày.

Đối với thiết kế kỹ thuật, Bộ Xây dựng thực hiện theo pháp luật cho phép tối đa 40 ngày, Bộ Công an thực hiện thẩm định, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy 15 ngày.

Đối với thiết kế bản vẽ thi công, Bộ Xây dựng thực hiện trong 30 ngày. Đối với cấp phép xây dựng, TP.HCM làm đúng theo pháp luật cho phép 30 ngày, Hà Nội làm nhanh hơn pháp luật cho phép trong 15 ngày.

Đối với công tác kiểm tra nghiệm thu, Bộ Xây dựng thực hiện đúng theo pháp luật cho phép 15 ngày, Bộ Công an thực hiện thẩm định, thẩm duyệt phòng cháy chữa cháy trong 7 ngày.

Như vậy, nếu như làm lồng ghép, song song thủ tục của các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh với nhau, thì thời gian cấp phép xây dựng và các thủ tục liên quan sẽ hoàn thành trong dưới 120 ngày, đáp ứng yêu cầu đặt ra.

Giảm 20 – 30% thời gian hoàn thành thủ tục

Tuy nhiên, theo ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quang Hùng, bên cạnh giải pháp thực hiện lồng ghép, cần tiếp tục cắt giảm thời gian hoàn thành thủ tục tại mỗi bộ, ngành xuống bằng 20 – 30% thời gian hiện tại.

Đại diện Bộ Công an cho rằng, nếu giảm xuống còn 70% thời gian hiện tại phải hết sức nỗ lực làm được.

Riêng Bộ TN&MT, việc đánh giá tác động môi trường trong 45 ngày được các chuyên gia cũng như địa phương cho rằng quá dài. Đại diện Bộ TN&MT lý giải, tùy vào từng quy mô công trình, nếu như công trình dân dụng, dự án nhóm A, công trình cấp 1 thì phải kéo dài nếu như có phát sinh cần phải đi kiểm tra.

Thứ trưởng Lê Quang Hùng cho biết, thủ tục cần thiết cho việc đánh giá tác động môi trường đã được cung cấp. Hơn nữa, đối với các công trình dân dụng, thương mại, việc đánh giá tác động môi trường chỉ có bể phốt, không có công trình quá phức tạp, nên không mất quá nhiều thời gian, chỉ cần làm trong 3 – 5 ngày là xong. Do đó, Bộ TN&MT cần nỗ lực giảm thời gian thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường xuống.

Nằm trong phương án lồng ghép và rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục, giữa Bộ Xây dựng và Bộ Công an đã có quy chế phối hợp trong công tác quản lý đầu tư xây dựng và phòng cháy, chữa cháy đối với dự án, công trình dân dụng.

Theo quan điểm chỉ đạo của Thứ trưởng Lê Quang Hùng, việc giảm thời gian hoàn thành thủ tục cấp phép xây dựng xuống còn 120 ngày là hoàn toàn khả thi.

Riêng đối với thời gian hoàn thành thủ tục đánh giá tác động môi trường (nằm trong khâu thiết kế cơ sở), thời gian thực hiện trong 40 ngày là quá dài, cần giảm xuống còn ½ so với hiện nay, vì việc đánh giá tác động môi trường đối với công trình dân dụng không quá phức tạp.

Theo quan điểm, đánh giá của WB, thời gian để thực hiện thủ tục cấp phép xây dựng bao gồm thời gian thực hiện công tác thẩm định, thẩm duyệt: Thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, cấp phép xây dựng, kiểm tra nghiệm thu và kết nối hạ tầng điện, nước.

Thanh Nga/BXD