09/02/2017

Rà soát quy hoạch để phân bổ nguồn lực phát triển

Hiện cả nước mới có 44 tỉnh, thành phố đã tiến hành lập chương trình phát triển đô thị; trong đó có 8 tỉnh đã hoàn thành công tác này.
Rà soát quy hoạch để phân bổ nguồn lực phát triểnrasatquyhoachcafeland-1486396963
Rà soát quy hoạch để phân bổ nguồn lực phát triển. Ảnh: Huy Hùng/TTXVN
Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch và kế hoạch chính là cơ sở để đảm bảo phát triển đô thị hài hòa, bền vững.
Theo đó, các địa phương trong cả nước đã thành lập 13 khu vực phát triển đô thị và đang hình thành 12 khu vực khác; 10 tỉnh đang triển khai thành lập Ban quản lý khu vực phát triển đô thị.
Việc rà soát, bổ sung các quy hoạch, xây dựng chương trình phát triển đô thị hay thành lập khu vực phát triển đô thị sẽ là cơ sở thu hút đầu tư, giúp tập trung nguồn lực phát triển, nhất là về hạ tầng kỹ thuật.
Việc cụ thể và chi tiết các quy hoạch cũng được chú trọng. Đáng chú ý, hiện đã có 47 địa phương ban hành quy định về quản lý cây xanh; 18 địa phương ban hành quy định liên quan đến quản lý xây dựng ngầm; 30 địa phương đã ban hành quy định liên quan đến quản lý sử dụng chung công trình hạ tầng kỹ thuật; 26 địa phương ban hành quy định về chiếu sáng đô thị…
Bộ Xây dựng cho biết, kể từ khi thực hiện Nghị định số 11/2013/NĐ-CP về quản lý đầu tư phát triển đô thị, cả nước đã có 64 dự án xin ý kiến chấp thuận đầu tư với tổng quy mô sử dụng đất 5.320 ha.
Việc quản lý thực hiện theo các quy hoạch đã được phê duyệt đã góp phần định hình rõ nét các khu chức năng trong đô thị; tạo nên nhiều khu đô thị mới khang trang; hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ…
Các yếu tố này chính là động lực thu hút đầu tư, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của các vùng và trên cả nước.
Tuy nhiên, theo Cục Quản lý và phát triển Đô thị, hiện công tác lập, phê duyệt và quản lý thực hiện quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, thiết kế đô thị, quy chế quản lý quy hoạch – kiến trúc… tại một số đô thị vẫn còn chậm và thiếu đồng bộ.
Chính những hạn chế trong công tác quản lý, kiểm soát phát triển đô thị và tình trạng điều chỉnh quy hoạch, cấp phép xây dựng các công trình nhà ở cao tầng tại một số đô thị chưa được kiểm soát đang gây áp lực quá tải lên hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội. Điều này vừa gây lãng phí lớn và làm giảm chất lượng phát triển đô thị.
Thu Hằng (BNEWS/TTXVN)