07/06/2016

Quy trình quản lý và xử lý chất thải xây dựng tiên tiến trên thế giới

Quản lý chất thải xây dựng là một khía cạnh quan trọng trong xây dựng bền vững. Trong bối cảnh hiện nay, quản lý chất thải xây dựng bao gồm việc loại bỏ, giảm thiểu và tái sử dụng chất thải xây dựng. Hoạt động quản lý chất thải rắn đã xác định việc giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải là cần thiết trong việc quản lý bền vững các nguồn tài nguyên.

Hầu hết các chất thải từ các công trình xây dựng ở Mỹ được xử lý tại các bãi chôn lấp theo quy định của Liên bang. Các doanh nghiệp xây dựng hoặc công dân Mỹ đã tiêu hủy một cách hợp pháp hàng triệu tấn chất thải xây dựng tại các bãi chôn lấp chất thải rắn mỗi năm. Hiện nay, quy trình xử lý các chất thải rắn từ các công trình xây dựng đã được chuyển hướng, khối lượng ngày càng lớn chất thải được đưa qua khâu tái chế, tái sử dụng trong một số trường hợp trước khi đưa ra bãi chôn lấp.

Để quản lý hiệu quả chất thải xây dựng đòi hỏi sự phối hợp hành động của Chính phủ, các doanh nghiệp và các nhóm, tổ chức chuyên nghiệp. Một số tổ chức xã hội phi chính phủ ở Mỹ đã thúc đẩy sự phối hợp hành động của các bên liên quan và sự cam kết trong thiết kế và xây dựng của các tổ chức và cá nhân phù hợp với thực tiễn công nghệ, thị trường ổn định đối với các vật liệu tái chế, tái sử dụng. Những mục tiêu cụ thể bao gồm:

Loại bỏ chất thải

Một số loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng có thể được loại bỏ như chất thải kim loại có trong bê tông. Các chất thải loại này dễ dàng tháo dỡ và tái sử dụng trong các dự án khác. Gỗ phế thải kết hợp với khuôn ván để tạo gỗ dán và gỗ xẻ. Loại bỏ các chất thải này có lợi cho việc giảm tác động đến sức khỏe con người và môi trường.

Giảm thiểu chất thải

Một số chất thải xây dựng có thể được giảm thiểu trên cơ sở lựa chọn thiết kế, sản xuất và vận chuyển với bao bì tối thiểu.

Tái sử dụng vật liệu

Một số loại vật liệu có thể được tái sử dụng như cửa sổ, cửa ra vào trong tình trạng tốt có thể thay thế cho các sản phẩm mới, sử dụng cho các dự án khác.

Quy trình xử lý chất thải xây dựng tại các quốc gia phát triển như Mỹ, Canada bao gồm những khâu sau:

Phân loại chất thải từ công trường

Xác định và phân loại nguyên vật liệu là một yếu tố quan trọng trong việc quản lý chất thải rắn. Người quản lý dự án sử dụng thông số kỹ thuật được cung cấp bởi các kiến trúc sư và kỹ sư để biết thông tin về tỷ lệ vật liệu với yêu cầu hiệu suất chung. Chủ công trình và nhà thầu có những hướng dẫn và chính sách cụ thể để cải thiện yêu cầu cụ thể của dự án. Vật liệu được phân loại vào các container được cung cấp bởi các công ty dịch vụ chuyên về quản lý chất thải tại công trường.

Thu gom và chuyên chở

Các container chứa chất thải xây dựng đã thu gom sẽ được vận chuyển bằng các xe tải hạng nhẹ và trung bình loại chuyên dùng phổ biến ở Mỹ và Canada. Xe tải và container được kết hợp với nhau tăng khả năng cơ động và tương tác.

Đưa đến bãi phế thải

Xác định tải trọng của chất thải là một bước quan trọng trong việc đảm bảo vật liệu được xử lý một cách thích hợp. Vật liệu có tải trọng không thích hợp sẽ không được đưa vào bãi phế thải. Các vật liệu được chấp nhận sẽ được xử lý tại bãi phế thải. Các đặc điểm của chất thải nguy hại là sự ăn mòn, phản ứng hóa học, có độc tính.

Xử lý tại bãi phế thải

Chất thải xây dựng thường được xử lý với các thiết bị được thiết kế đặc biệt để hỗ trợ tải nặng và chống ăn mòn. Vật liệu được đổ từ container xuống sàn nghiêng có mái che. Vật liệu được vận chuyển bằng máy xúc thủy lực. Các vật liệu như thanh thép gia cường, lót thảm, miếng gỗ lớn, bê tông và các vật liệu có kích thước lớn được phân loại trước khi xử lý.

Các vật liệu xây dựng được tái chế thành sản phẩm mới hoặc được xử lý để tái sử dụng. Vật liệu được xử lý ở bãi chôn lấp bao gồm những vật liệu không thể tái chế, tái sử dụng, vật liệu bị ô nhiễm…

Tỷ lệ xử lý chất thải xây dựng ở Mỹ phát sinh tại một khu vực đô thị trong năm 2014 cho thấy như sau:

Kim lọai đen và kim loại màu 9%

Bìa carton và giấy: 3%

Nhựa: 1%

Gỗ: 30%

Bê tông: 5%

Chất thải công nghiệp ổn định (IWS): 25%

Gravel, vật liệu tổng hợp: 20%

Kính: 0,15%

Thảm: 0,85%

Vách thạch cao: 3%

Tấm lợp asphalt: 5%

Thu Giang (Theo Wbdg.org)/Báo Xây dựng