24/07/2015

Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK

Sáng 23/7 tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội đồng thẩm định Đồ án quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn đến năm 2020. Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn chủ trì Hội nghị.


Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn yêu cầu nhóm tác giả cần làm rõ phần hiện trạng trong dự thảo sắp tới.

Tại buổi làm việc, đại diện đơn vị tư vấn đã thuyết minh tổng hợp quy hoạch vùng chiến khu cách mạng ATK. Chiến khu cách mạng ATK là một vùng di tích lịch sử cách mạng quan trọng, có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với quốc gia. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh đạo và các cơ quan của Đảng, Nhà nước làm việc từ năm 1941-1954 để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Vùng chiến khu Việt Bắc có vùng lõi của khu vực chủ yếu tại các huyện có ranh giới giáp ranh tại 3 tỉnh Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn.

Hiện nay, trong vùng lõi ATK còn rất nhiều di tích chưa được quan tâm và đang ngày một xuống cấp nghiêm trọng. Một số di tích đặc biệt quan trọng chưa được đầu tư xây dựng xứng đáng với giá trị và ý nghĩa của nó.

Vì vậy, việc lập “Quy hoạch xây dựng vùng chiến khu cách mạng ATK liên Thái Nguyên – Tuyên Quang – Bắc Kạn” là việc làm cần thiết. Đây là một công việc nhằm đánh giá xác thực về hiện trạng kinh tế – xã hội của khu vực cũng như tình trạng bảo tồn, khai thác các di tích lịch sử. Tiếp tục khảo sát, bổ sung các tư liệu phục vụ quản lý di tích, nghiên cứu khoa học.

Việc quy hoạch sẽ góp phần tạo nên sự thống nhất về quản lý chung toàn vùng, hợp nhất các quy hoạch vùng tỉnh và các dự án đầu tư từng tỉnh trong khu vực. Ngoài ra để đề xuất các chương trình, dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đầu tư đồng bộ liên thông trong vùng khai thác.

Mục tiêu của Đồ án là tạo liên kết về không gian, kết nối hạ tầng khung vùng chiến khu cách mạng giữa 3 tỉnh để khai thác hiệu quả động lực vùng ATK vào việc phát triển kinh tế – xã hội của các địa phương. Quy hoạch được lập là cơ sở pháp lý để quản lý, đầu tư xây dựng phát triển trên toàn vùng và các địa phương trong vùng; xây dựng quản lý thống nhất mang tính liên vùng cũng như các giải pháp để các tỉnh cùng hợp tác khai thác và chia sẻ chức năng dựa trên thế mạnh riêng biệt về di tích cũng như cảnh quan, hạn chế sự đầu tư thiếu trọng tâm, trùng lặp với các tỉnh trong vùng.

Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ngành, các hiệp hội cũng góp ý để hoàn thiện Đồ án. Phó Cục trưởng Cục Hạ tầng kỹ thuật (Bộ Xây dựng) – ông Nguyễn Anh Tuấn cho rằng: Đồ án đã nêu bật được tính cần thiết, nhưng về giao thông thì trong Đồ án chưa nêu rõ, cần bổ sung tên đường, những tuyến đường chính trong quy hoạch. Về quy hoạch đường không, quy hoạch xây dựng 1 sân bay.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho rằng: Cần phải làm nổi lật được quy hoạch phát triển du lịch, phát triển ra sao trong vùng ATK. Quan trọng hơn phải liên kết các tỉnh thành tour di lịch, phát huy mạnh mẽ nguồn lực này. Hiện nay, việc chưa liên kết được các điểm du lịch với nhau là do hạ tầng giao thông chưa đồng bộ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn nhấn mạnh: Nhóm tác giả cần làm rõ phần hiện trạng trong dự thảo sắp tới. Đồ án Quy hoạch này còn thiếu khi chưa nói đến nguồn lực con người, trong khi rất lan man đến các quy hoạch khác. Các đồng chí cần phải đi sâu tìm hiểu rõ vào đối tượng xem họ cần gì, muốn gì khi triển khai quy hoạch.

Tôi đề nghị nhóm tác giả cần bổ sung những khiếm khuyết mà ý kiến các bộ, ngành, hiệp hội đã góp ý. Tập trung triển khai vào các bản vẽ, từ bây giờ đến 15/8 phải hoàn thiện xong. Hội nghị hôm nay tôi nhất trí thông qua thuyết minh tổng hợp Quy hoạch vùng chiến khu cách mạng ATK.

Theo Xây dựng